K Svetovému dňu starých rodičov vydá Svätý Otec posolstvo

TK KBS, RV, jb; rp | 06. 05. 2022 13:08Vatikán 6. mája (RV) K druhému ročníku Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť 24. júla s témou „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“, pripravil pápež František podnety vo forme posolstva, ktoré vo Vatikáne zverejnia 10. mája.Názov posolstva je prevzatý z modlitby Žalmu 92. Jeho obsah predstaví v utorok 10. mája v Tlačovom stredisku Svätej stolice prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin Farrell spolu s trojicou odborníkov na oblasť pastorácie seniorov a aktívneho starnutia z Vatikánu, Indie a Talianska.Na dôležitú úlohu starých ľudí v rodine, Cirkvi a spoločnosti a najmä vzťahy medzi generáciami upozorňuje pápež František počas svojho pontifikátu systematicky. Samotný svetový deň starých rodičov bol zavedený z jeho iniciatívy.V súvislosti s tohtoročným Svetovým dňom starých rodičov a seniorov hodno spomenúť, že pri nedávnom stretnutí s predstaviteľmi kanadských pôvodných obyvateľov vo Vatikáne pápež František vyjadril túžbu navštíviť ich vlasť práve v čase, keď sa bude sláviť sviatok sv. Anny (26. júla). Termín Svetového dňa starých rodičov bol zavedený na nedeľu, ktorá je v tesnej blízkosti sviatku sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie a Ježišových starých rodičov.Téme zmyslu a hodnoty staroby sa Svätý Otec v posledných mesiacoch pravidelne venuje pri generálnych audienciách. V katechézach, ktoré majú doteraz už osem dielov, čerpá poučenie pre našu dobu z biblických postáv ako Simeon a Anna, Noemi a Rút, Eleazar, Mojžiš či patriarcha Noe.Minuloročné posolstvo k 1. svetovému dňu starých rodičov malo tému „Ja som s tebou po všetky dni“.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023