KBS opäť ocení osobnosti kultúry cenou patróna umelcov Fra Angelico

TK KBS, kbs, ml; pz | 06. 05. 2022 11:11Bratislava 6. mája (TK KBS) Ordinár Ozbrojených zborov a ozbrojených síl SR Mons. František Rábek, ktorý vedie Radu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru, pozýva na slávnostné udelenie ceny „Fra Angelica“. Slávnosť bude 24. mája 2022 v Bratislave. V programe je svätá omša o 16:30 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave (jezuitskom) a slávnosť ocenení v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (o 18:00). Podujatie sa uskutoční po 20-krát.Cena Fra Angelico, ktorú Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS ju udeľuje popredným umelcom, vedcom a teoretikom, je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi. Odkazuje na talianskeho maliara a dominikánskeho kňaza, ktoré vyhlásil za blahoslaveného Ján Pavol II. (v októbri 1982). Myšlienka podpory a ocenenia umelcov cenou Fra Angelico zo strany Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru od roku 2002 je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi, ktorí aj dnes, v čase úpadku kultúry, globalizácie, komercionalizácie a liberalizmu, napriek silnejúcemu tlaku neváhajú presadzovať vo svojej tvorbe kresťanské myšlienky a hodnoty.Bl. Fra Angelico je taliansky maliar a dominikánsky kňaz. Vlastným menom sa volal Giovanni z Fiesole (+ 1455). Je známy tým, že v Kaplnke Mikuláša V. vo Vatikáne namaľoval cyklus fresiek Osudy sv. Vavrinca a sv. Štefana. V Kláštore San Marco vo Florencii namaľoval fresky Posledný súd, neskôr dokončil oltárny obraz Zvestovanie Panny Márie v Kostole San Domenico vo Fiesole. Jeho maliarskym svetom je svet nebies, nadzmyselná krása, svätci, anjeli. Preslávil sa najmä obrazom Korunovanie Panny Márie. Vyslúžil si ním pomenovanie Frater Giovanni Angelico, čiže Anjelský brat Ján a je pochovaný v Ríme v Chráme Santa Maria sopra Minerva. Ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej skorej renesancie sa stal patrónom umelcov.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023