Kongregácia milosrdných sestier Satmárok začína Generálnu kapitulu

TK KBS, kvrps, fc, hma, ml; pz | 05. 05. 2022 15:12Vrícko 5. mája (TK KBS) Kongregácia milosrdných sestier Satmárok začína Generálnu kapitulu. Ponesie sa na tému „Treba sa nám darovať Bohu, aby sme slúžili chudobným“ (sv. Vincent de Paul). Ide o pracovnú a volebnú kapitolu, ktorá sa koná každých šesť rokov. Táto je výnimočná, lebo nebolo možné jej uskutočnenie počas pandémie a bola preložená o rok. Ďalšou výnimočnosťou tohto stretnutia je aj nové územno-právne členenie Kongregácie.Téma kapituly má aj evanjeliový podtext „Urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2,5), z ktorého vychádzajú aj najurgentnejšie výzvy pre komunity sestier v postcovidovej dobe. Počas týždňového zhromaždenia (7. – 13. mája 2022), ktoré sa bude konať vo Vrícku, bude 22 sestier voliť novú generálnu predstavenú a jej radu, a tiež skrze Ducha Svätého vnímať smerovanie spoločnosti na najbližších šesť rokov.Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárky, SMVS (Sorores Misericordiae a Sancto Vincentio – Satmariensium) bola založená 29. augusta 1842 satmárskym biskupom Jánom Hámom. Sestry pôsobia na Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, na Ukrajine, Albánsku a v Taliansku. Pracujú na rôznych typoch škôl, v sociálnej oblasti i v zdravotníctve.Viac informácií o ich činnosti je možné nájsť na stránke www.satmarky.sk alebo Facebooku.Zdroj: kvrps.sk sr. Hermana Matláková, SMVS
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024