V Šarišských Michaľanoch ocenili gréckokatolíckeho kňaza Františka Fedora

TK KBS, mch, ml; pz | 05. 05. 2022 14:55Foto: Marek Sekerak

Šarišské Michaľany 5. mája (TK KBS) V pondelok 2. mája sa v Kaplnke Povýšenia Svätého Kríža v Šarišských Michaľanoch konala milá slávnosť ocenenia gréckokatolíckeho kňaza Františka Fedora, rodáka zo Šarišských Michalian, pri príležitosti 72. výročia likvidácie mužských kláštorov.Celý program začal za účasti veriacich svätou liturgiou, ktorú slávil emeritný prešovský arcibiskup Ján Babjak SJ,  spoločne s ním koncelebroval aj Mons. Peter Šturák, dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, laureát ocenenia František Fedor, sabinovský protopresbyter Slavomír Palfi a ďalší kňazi.V homílii sa veriacim prihovoril duchovný otec František Fedor, ktorý pri bilancovaní svojho života veriacim predostrel Božie dotyky, ktoré ho sprevádzali na jeho ceste.Po svätej liturgii sa otcovi arcibiskupovi Jánovi poďakoval Slavomír Palfi za jeho návštevu a slávenie svätej liturgie,  ako aj za celú jeho neúnavnú službu biskupa a arcibiskupa na čele Prešovskej archieparchie. Uistil ho o modlitbách veriacich za neho.Po záverečnom požehnaní vystúpil s pozdravným slovom Peter Sandtner, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska, ktorý Františkovi Fedorovi odovzdal medailu za utrpenie spôsobené komunistickým režimom. Otcovi Františkovi bol taktiež udelený dekrét o priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja, ktorý mu odovzdal za Ústav pamäti národa Ján Endrödi.V samotnom závere vyjadril slová vďaky ocenený František Fedor, pri slovách ktorého si všetci prítomný mohli uvedomiť, aké významné osobnosti tvorili dejiny gréckokatolíckej cirkvi. TK KBS informoval Miroslav Chorendžák
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022