Biskup Beňo si pripomenul prvé výročie vysviacky v Skalke nad Váhom

TK KBS, bnr, tu, ml; pz | 05. 05. 2022 11:32Skalka nad Váhom 5. mája (TK KBS) Druhou veľkonočnou nedeľou sa každým rokom otvára pútnická sezóna na mieste pôsobenia nitrianskych diecéznych patrónov sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Skalke pri Trenčíne. Inak tomu nebolo ani tento rok a  veriaci z blízkych i vzdialených farností prišli na tradičnú púť na tomto starobylom pútnickom mieste.Program sa začal pobožnosťou k Božiemu milosrdenstvu pri kaplnke Božieho milosrdenstva. Následne sa pútnici v sprievode presunuli popod starobylý kláštor na Veľkej Skalke k Diecéznej svätyni sv. Andreja-Svorada a Beňadika, kde sa zúčastnili na slávnostnej pontifikálnej svätej omši, ktorej  hlavným celebrantom bol pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo, a ktorý v minulosti pôsobil aj ako správca farnosti Skalka nad Váhom a rektor Diecéznej svätyne.Tohtoročnou púťou k Božiemu milosrdenstvu si zároveň pripomenul aj 1. výročie svojej biskupskej vysviacky, ktorá sa uskutočnila práve na tomto mieste. Medzi pútnikmi tak bolo možné boli stretnúť aj rodičov a príbuzných biskupa Petra, ale aj veriacich z jeho predchádzajúcich pôsobísk.Biskup Beňo vo svojom príhovore uvažoval nad významom Božieho milosrdenstva v živote človeka, a poznamenal, že tak, ako sa Božie milosrdenstvo kedysi doslova „zhmotnilo“ v Ježišovi Kristovi, tak sa má dnes zhmotniť aj prostredníctvom nás na základe Ježišových slov: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“. „My sme dnes tou „predĺženou rukou“, ktorou chce Boh dnešný svet hladiť, povzbudzovať, potešovať, pomáhať mu, a keď je treba, aj odpúšťať“ – odkázal prítomným veriacim biskup Beňo.Liturgický program púte a následné neformálne stretnutie sa uskutočnili v radostnej a rodinnej atmosfére, ktorá vhodne umocnila oslavu Nedele Božieho milosrdenstva a obohatila a umocnila ju o viditeľný prvok a nesmierne dôležitý zážitok pravého bratstva a ľudskosti.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023