Po dvojročnej prestávke sa opäť konala púť k Rotunde svätého Juraja

TK KBS, nrb, tu, ml; pz | 05. 05. 2022 10:57Nitrianska Blatnica 5. mája (TK KBS) V Nitrianskej Blatnici sa po dvojročnej prestávke opäť uskutočnila tradičná Svätojurajská púť ku cti sv. Juraja. Svätä omšu za účasti množstva pútnikov, ako aj predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu, starostu obce Michala Tomana a ďalších predstaviteľov okolitých samospráv spolu s miestnymi kňazmi opäť celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.Vo svojom príhovore veriacim pripomenul najstaršie slovenské národné a kultúrne dejiny, ktoré reprezentuje aj Rotunda sv. Juraja, ale upozornil hlavne na to podstatné, čo z toho vyplýva a čím je kresťanská viera so všetkými hodnotami, ktoré sú pre život kresťanov vlastné a najdôležitejšie. Biskup Judák uvažoval aj nad zmyslom a významom veľkonočnej radosti a viery kresťanov, Božieho milosrdenstva, Božej lásky, a tiež príkladu sv. Juraja pre ich život. Popri mnohých hlbokých myšlienkach v závere svojho príhovoru povedal: „Robme všetko preto, aby sme si veľkonočnú vieru zachovali a z nej žili aj v týchto časoch a tak obohacovali svoj život i tento svet. Zmŕtvychvstalý Kristus je náš Boh a náš Pán. On dáva nášmu životu zmysel. Prijmime ho, obnovme si svoj vzťah k nemu aj na tomto vzácnom, historickom, posvätnom mieste, aby sme si aj z tohtoročnej púte od Jurka odniesli živú veľkonočnú vieru, ako to najvzácnejšie púťové, ktoré chce obohacovať každú oblasť nášho pozemského i večného života“.  Po skončení liturgickej slávnosti na prítomných pútnikov čakal pestrý kultúrny program. Po dvoch rokoch tak rotunda Jurko opäť ožila prítomnosťou veriacich a milovníkov histórie ako miesto viery, ale aj ako súčasť trás Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Svätú omšu vysielala v priamo prenose aj RTVS. Vznik rotundy je datovaný do 1. tretiny 9. storočia. Každoročne v nedeľu po sviatku sv. Juraja sa tu konajú púte, ktorých viac ako 500- ročná tradícia nebola prerušená ani za komunistického režimu.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024