Misijné diela majú nový projekt - veľkonočná výzva pomoci pre Rwandu

TK KBS, pmd, ikn, ml; pz | 05. 05. 2022 10:20Foto: Archiv PMD

Bratislava 5. mája (TK KBS) Pápežské misijné diela na Slovensku spustili nový projekt. Vo veľkonočnej výzve pozývajú k pomoci pre Rwandu, kde už niekoľko rokov podporujú Centrum svätého Antona v meste Nyanza, ktoré vedie slovenský misionár Vlastimil Chovanec. V najbližších dňoch navštívi centrum aj pracovníčka Pápežských misijných diel na Slovensku Lucia Balogová.„Veľkonočná výzva na pomoc pre Rwandu prebieha ako schránková kampaň, ľudia môžu prispieť na tento konkrétny projekt, ale aj na iné projekty v Rwande,“ vysvetľuje riaditeľ PMD na Slovensku Ivan Kňaze.„Centrum sa zameriava na starostlivosť o deti – poskytuje im stravu, ubytovanie, lekársku starostlivosť, vzdelávanie a ošatenie. Prijíma a vzdeláva deti z ulice, ktoré často utekajú pred chudobou z domu a usádzajú sa v meste, kde sú vystavené riziku upadnutia do drogovej závislosti a kriminálnej činnosti,“ vysvetľuje misionár Vlastimil Chovanec.Rodiny detí pravidelne navštevuje so sociálnou pracovníčkou Léocadie, ktorá má bohaté skúsenosti, mimoriadny cit pre túto prácu a ako Rwanďanka pozná miestnu mentalitu i jazyk, preto jej ľudia dôverujú. „Dnes je v centre 40 detí. Cez deň navštevujú okolité školy, popoludní majú vyhradený čas na učenie, prácu a oddych,“ vysvetľuje Vlastimil.No nedostáva sa im iba starostlivosť o telo, ale aj dušu. „Mávame týždenné katechézy a každý deň sa slávi Eucharistia. Deti vedieme k tomu, aby sa modlili za svojich dobrodincov i za povolania,“ zdôrazňuje rogacionista, ktorého rehoľa má modlitby za povolania doslova v krvi.V centre sa usilujú nájsť riešenie pre deti aj do budúcnosti – umožniť im štúdium, nájsť im prácu či pomôcť im na začiatok s bývaním. No nepodporujú len deti, ale aj celé rodiny z okolia. „Pomôcť môžete aj vy. Vaše finančné príspevky budú určené pre deti v Centre svätého Antona v Nyanze a pre ďalšie projekty Misijného diela detí v Rwande,“ dodal pre TK KBS Ivan Kňaze.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022