V Šintave predstavili knihu Jána Šimulčíka s názvom Generácia nádeje

TK KBS, fne, ml; pz | 04. 05. 2022 14:58Šintava 4. mája (TK KBS) V predvečer 10. výročia úmrtia kňaza Vladimíra Jukla SF sa vo Farskom centre na Námestí Silvestra Krčméryho a V. Jukla v Šintave uskutočnila prezentácia knihy Jána Šimulčíka s názvom Generácia nádeje. Malé kresťanské spoločenstvá 1969 – 1989. Knihu vydal Ústav pamäti národa v Bratislave.V úvode sa prítomným prihovoril predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy. Vyzdvihol prínos skrytej cirkvi a tajných spoločenstiev. Nasledoval príhovor Františka Mikloška, ktorý upriamil pozornosť na minulosť, no rovnako sa dotkol výziev, ktoré čakajú členov malých spoločenstiev smerom do budúcna. Následne autor Ján Šimulčík predstavil knihu Generácia nádeje. Vyzval deväťdesiat prítomných účastníkov podujatia, aby s úctou voči tomu, čo dostali a získali spísali svoje osobné skúsenosti z čias neslobody.Nasledovali prihovory účastníkov stretiek: Pavla Kosseya z Bratislavy, Renáty Brockovej z Križovan, Karola Dubovana z Trenčína a Pavla Hrica z Košíc. Podujatie moderovala Zuzana Endelová, riaditeľka ZŠsMŠ Šintava. Hudobný vstup a vlastnú poéziu prezentoval pani Ištoková.Kniha Generácia nádeje pojednáva o jednom z najdôležitejších z nosných prvkov tajnej cirkvi v období 1969 – 1989 - malých kresťanských spoločenstvách, nazývané stretká. Autor sa v knihe zaoberá ich vznikom, náplňou, získavaním členov, ako aj ich prínosom v zápase za slobodu v totalitnej komunistickej spoločnosti.
Naznačuje záujem Štátnej bezpečnosti o malé spoločenstvá, opisuje ochranu proti ŠtB v podobe informácií o metódach odpočúvania, ako aj právnej pomoci vypočúvaným. V knihe sa nachádzajú krátke svedectvá účastníkov, ktoré sú zaradené skoro v každej kapitole a snažia sa podporiť obraz o malých spoločenstvách zvnútra.Časť knihy tvoria prílohy, ktoré obsahujú dobové dokumenty. Samizdatové texty opisujú metodiku malých spoločenstiev, ako aj poučenia, ako sa správať na výsluchoch ŠtB. Ich historickosť a zameranie hlbšie dokresľujú skúsenosť malých spoločenstiev a sú neoddeliteľnou súčasťou ich histórie.Publikáciu si záujemcovia môžu objednať na adrese distribucia@upn.gov.sk.TK KBS informoval František Neupauer
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023