Koordinátori pastorácie mládeže stredoeurópských krajín sa zišli vo Viedni

TK KBS, rpm, ml; pz | 04. 05. 2022 14:20Viedeň 4. mája (TK KBS) Delegáti a koordinátori pastorácie mládeže zo stredoeurópských krajín sa stretli 3. mája 2022 vo Viedni.  Vyslanci z Rakúska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Maďarska, Česka a Slovenska preberali prípravu  MEKT pastoračnej mládežníckej konferencie, ktorá sa bude konať 2. - 4. decembra 2022 vo Viedni.Každý informoval o aktuálnom dianí vo svojej krajine. Zástupcovia zo Slovenska zdieľali výsledky výskumu o duchovnom živote mladých pred, počas a po pandémií, ktoré boli prezentované na Konferencii pre pracovníkov s mládežou tohto roku v Badíne. Predstavili im duchovnú prípravu Výšiny pred júlovým Národným stretnutím mládeže v Trenčíne T22 a súčasne aj jeho program.Témou pripravovanej MEKT konferencie bude „Listening to God’s young people“ (načúvanie Bohu v jeho mladých ľuďoch). Reflektuje to výzvu Svätého Otca o synodálnom kráčaní a synodalite. Ako jeden z hlavných rečníkov programu bude sr. Nathalie Becquart, podsekretárka synody biskupov, ktorá je odborníčkou na tému synodality.Na konferencii by mali byť predstavené aj skúsenosti so synodalitou v pastorácii mladých zo zúčastnených krajín – tzv. „príklady dobrej praxe“, ktoré môžu byť pre ostatných inšipráciou. Okrem delegátov zo štátov Strednej Európy, sú na konferenciu pozvaní aj zástupcovia z nemecky hovoriacich krajín.Na MEKT stretnutí sa za Slovensko zúčastnili tajomník Rady pre mládež a univerzity Matúš Reiner a Lenka Mačugová.Skratka MEKT znamená Mitteleuropäischer Katholikentag - Stredoeurópsky katolícky deň. Tento projekt vznikol po iniciatíve viedenského kardinála Christopha Schönborna v roku 2004, kedy sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie mladých v Mariazelli, z ktorého sa vyvinula dlhodobá spolupráca národných koordinátorov pastorácie mládeže.Stretnutia prebiehajú dvakrát ročne - v máji a v novembri. Počas pandémie prebiehali online. Členovia tohto „MEKT tímu“, ktorí boli už pri jeho zrode pred takmer osemnástimi rokmi, rovnako ako tí novší sa zhodli, že sú za tento priestor na spoluprácu a medzinárodné spoločenstvo, počas pravidelných stretnutí veľmi vďační a očakávajú jeho dobré ovocie.TK KBS informovala Rada pre mládež a univerzity KBS    
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023