Májový úmysel Svätého Otca: Za mladých, aby sa učili od Panny Márie

TK KBS, RV, jb; rp | 03. 05. 2022 18:41Vatikán 3. mája (RV) Modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac máj znie: „Modlime sa za mladých ľudí, ktorí sú pozvaní žiť naplno, aby si od Panny Márie osvojili umenie počúvať, dôkladne rozlišovať, odvahu veriť a odhodlanie slúžiť.”V pravidelnom videu Apoštolátu modlitby, ktoré dnes zverejnilo ústredie Svetovej modlitbovej siete pápeža, sa Svätý Otec prihovára týmito slovami:„Ak hovoríme o rodine, chcel by som sa najprv obrátiť na mladých ľudí. Keď uvažujem nad vzorom, s ktorým sa vy mladí môžete stotožniť, vždy mi príde na myseľ naša Matka, Mária. Jej odvaha, jej schopnosť počúvať a jej oddanosť službe. Bola odvážna a odhodlaná povedať Pánovi „áno“.Vy, mladí, ktorí chcete budovať niečo nové, lepší svet, nasledujte jej príklad, riskujte. Nezabúdajte, že ak chcete nasledovať Máriu, musíte rozlišovať a objavovať, čo od vás chce Ježiš, nie čo vám zíde na um, že by ste to mohli robiť.A pri tomto rozlišovaní je veľkou pomocou načúvať slovám starých rodičov. V týchto slovách starých rodičov nachádzajte múdrosť, ktorá vás povedie ďalej než len k záležitostiam tejto chvíle. Dajú vám nadhľad v tom, čo vás znepokojuje.Modlime sa, sestry a bratia, aby mladí ľudia, povolaní žiť naplno, objavili u Panny Márie štýl počúvania, hĺbku rozlišovania, odvahu viery a oddanosť službe.“Úmysel vybraný na mesiac máj slovenskými biskupmi sa zameriava na cirkevné hnutia: „Za hnutia v Cirkvi, aby každé svojou charizmou prispievalo k ešte väčšej jednote kresťanov a k vernosti Rímskemu veľkňazovi.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023