Vrhnime sa za Ježišom s novým nadšením - príhovor pri poludňajšej modlitbe 1. mája

TK KBS, RV, mh, jb; rp | 02. 05. 2022 18:14Vatikán 2. mája (RV) V plnom znení prinášame biblické zamyslenie pápeža Františka v 3. veľkonočnú nedeľu 1. mája, ktoré predniesol na úvod poludňajšieho stretnutia s veriacimi na modlitbe Raduj sa, Nebies kráľovná.Drahí bratia a sestry, peknú nedeľu!Evanjelium dnešnej liturgie (Jn 21,1-19) rozpráva o treťom zjavení zmŕtvychvstalého Ježiša apoštolom. Je to stretnutie, ktoré sa odohráva pri Galilejskom jazere a týka sa predovšetkým Šimona Petra. Všetko sa to začína tým, že hovorí ostatným učeníkom: «Idem loviť ryby» (v. 3). Nie je to nič zvláštne, bol rybárom, ale zanechal toto remeslo od vtedy, čo práve na brehu toho istého jazera zanechal siete, aby nasledoval Ježiša. A teraz, kým Zmŕtvychvstalý necháva na seba čakať, Peter, možno trochu skľúčený, navrhuje ostatným vrátiť sa k ich predchádzajúcemu životu. A ostatní súhlasia: «Pôjdeme aj my s tebou». Ale «tej noci nechytili nič» (v. 3).Môže sa stať aj nám, že z únavy, sklamania, možno z lenivosti zabudneme na Pána a zanedbáme veľké rozhodnutia, ktoré sme urobili, aby sme sa uspokojili s niečím iným. Napríklad nevenujeme čas vzájomným rozhovorom v rodine, lebo dávame prednosť osobným zábavám; zabúdame na modlitbu, pretože sa nechávame pohltiť vlastnými potrebami; zanedbávame dobročinnú lásku pod zámienkou každodenných naliehavých záležitostí. Takýmto spôsobom sa však človek ocitá v sklamaní: v presne takom sklamaní, aké mal Peter s prázdnymi sieťami. Je to cesta, ktorá ťa vedie vzad a neuspokojuje ťa.A ako sa k Petrovi zachová Ježiš? Vracia sa opäť na ten breh jazera, kde si ho kedysi vyvolil spolu s Ondrejom, Jakubom a Jánom, všetkých štyroch. Nerobí výčitky – Ježiš nevyčíta, vždy sa dotýka srdca –, ale nazýva učeníkov nežne: «Deti»  (v. 5). Potom ich vyzve, tak ako kedysi, znovu a s odvahou spustili siete. A siete sú opäť neuveriteľne plné. Bratia a sestry, keď sú naše siete v živote prázdne, nie je čas ľutovať sa, rozptyľovať sa, vracať sa k starým kratochvíľam. Je čas začať znova s Ježišom, je čas nájsť odvahu začať znova, je čas vydať sa s Ježišom na hlbinu. Tri slovesá: znovu vykročiť, znovu začať, znovu vyplávať na hlbinu. Vždy tvárou v tvár sklamaniu alebo životu, ktorý stratil trochu zmysel – „dnes mám pocit, že som sa posunul vzad...“ –  znovu vykroč s Ježišom, začni znova, zamier na hlbinu! On na teba čaká. A myslí len na teba, na mňa, na každého z nás.Peter potreboval toto „zalomcovanie“. Keď počuje Jánovo zvolanie «To je Pán!» (v. 7), okamžite skočí do vody a pláva k Ježišovi. Je to gesto lásky, pretože láska siaha ďalej než to, čo je užitočné, výhodné a povinné; láska vyvoláva úžas, podnecuje k tvorivým a veľkorysým vzletom. Takže kým mladší Ján spoznáva Pána, starší Peter sa vrhá k nemu. V tom skoku do vody sa skrýva celý ten znovuobjavený elán Šimona Petra.Drahí bratia a sestry, dnes nás zmŕtvychvstalý Kristus pozýva k novému nadšeniu. Nás všetkých, každého z nás pozýva, aby sme sa vrhli do konania dobra bez strachu, že niečo stratíme, bez prílišného kalkulovania, bez čakania, že by mali začať iní. Prečo? Nečakajme na iných, pretože to, aby sme sa stretli s Ježišom, si žiada vystúpiť z rovnováhy. Musíme sa odvážne pustiť do nerovnováhy a nanovo začať, cez nerovnováhu znovu naštartovať, riskovať. Pýtajme sa sami seba: som schopný prejavu veľkodušnosti, alebo brzdím vzlety svojho srdca a uzatváram vo zvykovosti alebo v strachu? Skočiť, vrhnúť sa. Toto je dnešné Ježišovo slovo.Na konci tejto epizódy Ježiš trikrát položí Petrovi otázku: «Miluješ ma?» (vv. 15.16). Zmŕtvychvstalý Pán sa dnes pýta aj nás: Miluješ ma? Pretože na Veľkú noc Ježiš chce, aby aj naše srdce vstalo z mŕtvych, pretože viera nie je vecou poznania, ale lásky. Miluješ ma? - pýta sa Ježiš teba, mňa, nás, ktorí máme prázdne siete a často sa bojíme začať odznova; teba, mňa, nás všetkých, ktorí nemáme odvahu vrhnúť sa a možno sme stratili nadšenie. Miluješ ma? - pýta sa Ježiš. Odvtedy Peter navždy prestal loviť ryby a zasvätil sa službe Bohu a svojim bratom a sestrám, až položil svoj život tu, kde sa teraz nachádzame. A my, chceme milovať Ježiša?Nech nám Panna Mária, ktorá ochotne povedala Pánovi „áno“, pomôže znovu objaviť nadšenie ku konaniu dobra.(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024