Košická arcidiecéza ocenila dve desiatky pracovníkov svojich škôl

TK KBS, rlu, mci, ml; pz | 02. 05. 2022 14:50Košice 2. mája (TK KBS) Košická arcidiecéza oceňovala pracovníkov svojich škôl a školských zariadení. Slávnosť sa začala svätou omšou s košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom. Vo svojom príhovore poďakoval viac ako dvom desiatkam oceneným z radov učiteľov, nepedagogických pracovníkov aj zástupcov samospráv za ich prácu a rozvoj katolíckeho školstva.Košická arcidiecéza má 43 škôl združených v 31 právnych subjektoch. Ide o materské, základné a stredné odborné školy a gymnáziá. Mnohé z nich vznikli začiatkom 90-tych rokov. Podľa riaditeľa Arcidiecézneho školského úradu neuvažuje sa nad zriaďovaním ďalších škôl. „Tam, kde bol záujem, tam školy už vznikli. Sú ešte náznaky alebo snahy o vznik nových škôl, skôr sú to materské školy, pretože materských škôl je nedostatok. Základné a stredné školy, tak ten tav je už stabilizovaný,“ povedal Miroslav Jacko, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu v Košiciach.Medzi viac než dvadsiatkou ocenených bola aj učiteľka slovenského jazyka z Cirkevnej základnej školy Svätých Petra a Pavla v Stropkove Martin Lukáčová. „Ak im človek ukáže, že to sám má rád, tak je to pre nich zaujímavé, príťažlivé,“ povedala. Ocenenie milo prekvapilo aj učiteľku ekonomických predmetov na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach Kvetoslavu Dankovú. „Je to neskutočne emotívne a ja si veľmi vážim hlavne morálne ocenenie, pretože to sa nedá nahradiť žiadnou finančnou odmenou. Je to naozaj pocta za tie roky každodennej drobnej mravčej práce so študentmi,“ uviedla.Riaditeľa Mariána Babeja z Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou potešilo, že medzi ocenenými boli aj štyria zamestnanci ich školy. „Myslím, že si to veľmi vážia, že sa pamätá na ich prácu, lebo základom školy je učiteľ. Ak je učiteľ kvalitný, tak tá práca je kvalitná a žiaci potom čerpajú celý život.“ (Zdroj: Rádio LUMEN Mária Čigášová)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023