V Prešove bola medzinárodná konferencia Mediácia - pomoc pre človeka

TK KBS, rba, ml; pz | 02. 05. 2022 13:25Prešov 2. mája (TK KBS) Na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sa uskutočnila medzinárodná prezenčno online vedecká konferencia pod názvom: Mediácia  - pomoc pre človeka. Ide o ďalšiu sériu odborných kolokvií v priestore tejto Alma mater, ktorých cieľom je prezentovať aktuálne podnety v dnešnej spoločnosti.Garantom konferencie bol Jurij Popovič, ktorý spoločne s Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. v Krakove pripravili celodenný edukačný odborný blok príspevkov z úst odborníkov z Čiech, Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Prítomných v úvode pozdravil Mons. Peter Šturák, dekan teologickej fakulty a prof. Gabriel Paľa, prorektor Prešovskej univerzity.Riešenie sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou v podobe mediátora, alebo alternatívne formy k nepodmienečnému trestu odňatia slobody, ktoré patria do sféry probácie, sú oblasti, ktorými sa zaoberá študijný program “Propačná a mediačná práca" na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.Práve tá je jedinou fakultou na Slovensku,  ktorá ponúka pre záujemcov VŠ štúdia II. stupňa daný študijný odbor. Absolventi štúdia sú plnohodnotnými mediátormi a probačnými úradníkmi na súdoch v SR. Všetky informácie ku štúdiu  mediácie a probácie je možné nájsť TU: https://www.unipo.sk/1746/
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023