Tridsať rokov spoločenstva Sv. Gabriel oslávili na spomienkovej akcii

TK KBS, lko, ml; pz | 02. 05. 2022 12:45Dolný Smokovec 2. mája (TK KBS) V dňoch 29. apríla – 1. mája 2022 sa konalo v Charitnom dome v Dolnom Smokovci stretnutie spoločenstva Sv. Gabriel  pri príležitosti 30. výročia od jeho vzniku.   Spoločenstvo sv. Gabriel vzniklo v roku 1992, k jeho zakladajúcim členom patria ThMgr Andrej Kvas, Dr. Severín Zrubec, Otto Gáťa, Ján Vallo, Jozef Kútny a ďalší filatelisti. Pre svojich členov vydáva 5 čísel ročne bulletinu Sv. Gabriel, má asi 110 členov. Stretnutia sa uskutočňujú pravidelne dvakrát ročne na rozličných miestach Slovenska. Členovia sa podieľajú na organizovaní výstav a propagovaní kresťanskej filatelie, známkovej tvorbe, príležitostných poštových pečiatokV úvode stretnutia sa konala  beseda a autogramiáda s tvorcami poštových známok SR. K  prítomným účastníkom stretnutia sa predstavili výtvarníci František Horniak, Martin Činovský, Dušan Kállay, Marián Čapka  a Kamila Štanclová a oboznámili ich so svojou tvorbou poštových známok, osobitne tých s kresťanskými motívmi. V ďalšej časti stretnutia sa k prítomným prihovoril predseda SSG Mons. Ján Vallo a vyhodnotil činnosť Spoločenstva od jeho vzniku, osobitne v poslednom desaťročí a spoluprácu organizáciami St. Gabriel v zahraničí. Tiež sa prihovorili a pozdravili prítomných Wilhelm Remes z Rakúska, prezident  Svetového spoločenstva a predseda poľského združenia Bogdan Michalak.Ocenení boli zaslúžilí členovia spoločenstva, ktorí sa najviac podieľali na jeho činnosti, reprezentácií  a rozvoji v poslednom desaťročí. Mnohí členovia SSG iniciovali vydanie poštových známok, či celín SR, boli organizátormi filatelistických výstav, iniciátormi a tvorcami príležitostných poštových prednášok, besied  a vystúpení v médiách propagujúcich kresťanskú filateliu, alebo sa podieľali na podpore misijného diela Cirkvi cez zbieranie a zasielanie poštových známok pre misie.  Všetci účastníci  stretnutia a členovia Spoločenstva získali číslovaný pamätný list, pamätnicu 30 rokov Spoločenstva Sv. Gabriel a pamätný pohár. Tiež účastníci zablahoželali predsedovi Mons. Jánovi Vallovi k jeho životnému  jubileu a poďakovali mu za jeho dlhoročné neúnavné aktivity v prospech  Spoločenstva a propagácie kresťanskej filatelie. Program dňa ukončila Slávnostná večera a spoločenský večer.V sobotu 30. apríla sa konalo pracovné stretnutie Spoločenstva. Jeho predseda informoval o činnosti v uplynulom roku, hospodárka Ľuba Tarabová predniesla správu o hospodárení Spoločenstva, predseda revíznej komisie Stanislav Záhorňanský správu revíznej komisie. Tiež boli predstavené plány a návrhy činnosti v najbližšom období a nechýbala ani podnetná diskusia. Pracovná časť stretnutia bola ukončená Slávnostnou ďakovnou sv. omšou, ktorú koncelebrovali kňazi Mons. Ján Vallo a Kamil Jankech. V poobedňajších hodinách sa účastníci podľa záujmu venovali turistike, vychádzkam,  či návšteve a prehliadke kostola sv. Egídia v Poprade z druhej polovice 13. storočia. Program stretnutia bol ukončený 1. mája nedeľnou svätou omšou.Pri  príležitosti 30. Výročia Spoločenstva sv. Gabriel bola vytvorená i príležitostná poštová pečiatka, ktorou boli 29. apríla opečiatkované poštové zásielky na pošte v Dolnom Smokovci a tiež bola k dispozícií účastníkom stretnutia. Bol vytvorený dostatočný priestor na filatelistickú výmenu, osobné stretnutia a rozhovory medzi účastníkmi.TK KBS informoval Ľudovít Košík
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024