Slová Svätého Otca Františka účastníkom ďakovnej púte zo Slovenska

TK KBS, RV jb; ml | 30. 04. 2022 13:00Vatikán 30. apríla (RV) Prinášame v plnom znení príhovor Svätého Otca Františka účastníkom ďakovnej púte zo Slovenska, ktorých prijal na audiencii v sobotu 30. apríla v Aule Pavla VI.Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte! [po slovensky:Vitajte! [potlesk]Zdravím vás všetkých, ktorí ste prišli prejaviť svoje puto voči Petrovmu nástupcovi a verejne vyznať svoju vieru práve v tomto veľkonočnom období.Srdečne [potlesk] pozdravujem kardinála Jozefa Tomka [potlesk], ktorého prítomnosť nám dáva pocítiť, že Cirkev je rodina, ktorá si vie ctiť starobu ako dar. Ale mám pochybnosť [veľký úsmev], zdá sa byť mladším odo mňa! [potlesk] Zdravím bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského, [potlesk]  ktorý sprevádza túto púť ako predseda Konferencie biskupov Slovenska, ďakujem za jeho slová. Pozdravujem všetkých prítomných biskupov, kňazov, zasvätené osoby a veriacich laikov. S radosťou pozdravujem občianske autority, najmä predsedu parlamentu Slovenskej republiky a predsedu Ústavného súdu, a využívam príležitosť poslať pozdrav pani prezidentke krajiny. [potlesk]Nosím si v srdci naše septembrové stretnutia v Bratislave, Prešove, Košiciach a v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Bolo pre mňa veľkým potešením vidieť, ako Cirkev na Slovensku žije bohatstvom rozmanitosti obradov a tradícií, ako most spájajúci kresťanský Západ a Východ. Ďakujem Pánovi, že som napriek pandémii mohol navštíviť vašu krajinu; nech dá dozrieť ovociu apoštolskej cesty! [potlesk]Dnes ste sa prišli v hojnom počte poďakovať, ale uvedomil som si, že slovenskí pútnici radi prichádzajú do Ríma: vidím to na generálnych audienciách. Váš ľud je veľmi spätý so stolcom svätých Petra a Pavla!Keď som prišiel medzi vás, chcel som vás povzbudiť, aby ste kráčali v štýle stretnutia, všetci spolu: mladí, rodiny, starší ľudia, rôzne komunity, ktoré sú historicky súčasťou vašej spoločnosti. Kultúra stretnutia sa vytvára úsilím o harmóniu medzi rozdielnosťami, harmóniu, ktorá si vyžaduje prijatie, otvorenosť a tvorivosť. V základoch tohto spôsobu života je evanjelium, je tu Duch Svätý. Vieme však, že v dejinách a v konkrétnom živote je táto harmónia neraz zranená našimi hriechmi a obmedzeniami. Preto sme sa počas mojej návštevy modlili aj za uzdravenie rán. Prosím, buďte neúnavní vo vzývaní Ducha Svätého, ktorý je Tvorcom harmónie – je tvorcom harmónie a balzamom na rany! [potlesk]Povedali mi, že veľký koberec, ktorý bol použitý na pódiu počas stretnutia s rómskou komunitou v Košiciach, bol rozstrihaný a rozdelený medzi rodiny sídliska a môže slúžiť na uvítanie pred dverami každej domácnosti. Ako hosťa ste ma prijali s chlebom a soľou. Soľou prijatia, ktorá odkazuje na soľ evanjelia. A v poslednej dobe sa vaše prijatie opäť prejavilo, tentoraz v tragickom kontexte vojny. V týchto mesiacoch mnohé vaše rodiny, farnosti a inštitúcie prijali pod svoju strechu matky s deťmi z ukrajinských rodín, ktoré sa museli rozdeliť, aby sa zachránili, a ktoré prišli so svojou chudobnou batožinou.Pri pohľade do ich očí ste svedkami toho, ako vojna pácha násilie na rodinných väzbách, oberá deti o prítomnosť otca, o školu, a starých rodičov necháva v opustení. Povzbudzujem vás, aby ste sa aj naďalej modlili a pracovali za pokoj, ktorý sa buduje v našom každodennom živote, aj týmito gestami láskyplného prijatia. A viem, že ste solidárni nielen so svojimi blízkymi bratmi a sestrami, ale aj s tými, ktorí sú ďaleko, ako napríklad na Kube.Kto prijme človeka v núdzi, robí nielen skutok lásky, ale aj viery, pretože v bratovi a sestre spoznáva Ježiša. Nech vás Boh vždy zachová bohatých na soľ pohostinnosti! - Nech vás Boh vždy zachová bohatých na soľ pohostinnosti! - A nech vaša soľ nestratí svoju chuť a vždy sa obnovuje čerpaním životnej sily z koreňov. Viem, že ste hrdí na dedičstvo svätých Cyrila a Metoda. Vyzývam vás, aby ste toto dedičstvo vždy uchovávali a rozvíjali, aby ste budovali mosty bratstva spolu so všetkými národmi, ktoré sa sýtia z tých istých koreňov evanjelizácie Európy, s oboma pľúcami kresťanstva, o ktorých hovoril svätý pápež Ján Pavol II. [potlesk]Ďakujem vám, moji drahí, za vašu vernosť Kristovi, prejavenú vo svedectve žitej viery, v praktickom ekumenizme vašich vzťahov s blížnymi, v láskavom prijatí aj tých, ktorí sú odlišní, v úcte ku každému ľudskému životu a v zodpovednej starostlivosti o životné prostredie. Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, nech je pre vás Mamou, ktorá vás vždy sprevádza na vašej ceste a učí vás utešovať a prinášať nádej. Tú nádej, ktorá nesklame a ktorá má meno: Zmŕtvychvstalý Kristus. Christós voskrése! [prítomní: Voistinu voskrése!, potlesk]Teraz vám dám požehnanie a budeme sa modliť, aby vás všetkých Pán požehnal. A potom vás pozdravím, ale je tu problém, táto noha [gesto smerom k nohe] nie je v poriadku, nefunguje, a lekár mi povedal, že nemám kráčať. Rád by som zašiel, ale tentoraz musím poslúchnuť lekára! Preto vás prosím o tú obetu, aby ste vyšli po schodoch a pozdravím vás stadeto posediačky. Nuž, je to určité poníženie, ale rád ho obetujem za vašu krajinu. Ďakujem![potlesk, potom pápež po stojačky udelil požehnanie, po ktorom sediac v kresle prijímal pozdravy prítomných z predných radov]Teraz sa s vami rozlúčim. Opakujem, že by som vás rád bol pozdravil prechádzajúc pomedzi vás. Modlím sa za vás, modlím sa za vaše rodiny a za váš ušľachtilý ľud. Poďme ďalej a s odvahou! A vás prosím, aby ste sa za mňa modlili, čo istotne chápete! [niekoľkominútový potlesk]  Preložila: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News-

Aktualizované
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024