Predseda KBS pred pápežom: Prichádzame s prosbou o vaše modlitby

TK KBS, szv; ml | 30. 04. 2022 11:45Vatikán 30. apríla (TK KBS) Prinášame plné znenie príhovoru bratislavského arcibiskupa metropolitu a predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského, ktorý zaznel počas audiencie s pápežom Františkom v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. -Svätý Otče,dovoľte mi pozdraviť Vás v mene slovenských pútnikov, ktorí prišli do Ríma, aby Vám poďakovali za Vašu apoštolskú návštevu Slovenska v dňoch 12. až 15. septembra 2021. S veľkou radosťou sme Vás privítali v našej rodnej zemi a s veľkou radosťou dnes prichádzame k Vám, aby sme Vám za túto cestu a za Vašu pastoračnú starostlivosť a lásku poďakovali. Sú tu pred Vami pútnici z celého Slovenska, ktorí ešte majú v srdci čerstvú spomienku na krásne dni, ktoré sme s Vami mohli prežiť v Bratislave, Prešove, v Košiciach a Šaštíne.S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom, tak znelo motto Vašej apoštolskej cesty. A v duchu týchto slov, ktoré nás stále povzbudzujú, sa usilujeme aj teraz kráčať, keď prichádzame za Vami. Aby sme na týchto, pre nás tak vzácnych miestach, vyznali a posilnili vieru v Krista, aby sme prosili o orodovanie Panny Márie i svätého Jozefa za naše rodiny a spoločenstvá, a aby sme vyjadrili našu jednotu s nástupcom svätého Petra, s Vami, drahý Svätý Otče.Ďakujeme Vám za Vašu ochotu i námahu, ktorú ste podstúpili cestovaním k nám, i za Vaše dnešné láskavé prijatie slovenských pútnikov. Máme veľkú radosť, že tu dnes môžeme byť s Vami - veriaci latinského i byzantského obradu katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorí sa spoločne usilujeme žiť a ohlasovať evanjelium Pána Ježiša Krista, využívajúc Božie dary slobody, kreativity a napredujúc v dialógu - tak ako ste nás povzbudili počas Vašej návštevy u nás.Viackrát ste našu pozornosť upriamili na to, aby sme boli nablízku ľuďom, ktorí trpia, aby sme zostali vnímaví pre našich bratov a sestry, ktorých životné okolnosti priviedli na perifériu. Ako prvé ovocie Vášho kázania, Svätý Otče, Slováci hneď po Vašej návšteve túžili prejaviť svoju solidaritu bratom a sestrám zo sociálne slabších rodín.A keďže sme uvažovali nad tým, že Pán nám povolal pápeža "z druhej strany sveta", dovoľte mi povedať vám, že sme si vtedy vybrali krásnu krajinu, ktorá je zasa pre nás - "na druhej strane sveta" - Kubu - aby sme takto celonárodnou zbierkou vyjadrili našu vďačnosť za Vaše hlásanie, a boli konkrétnym spôsobom nablízku potrebám ľudí.Svätý Otče, v dôsledku vojny, ktorá nedávno vypukla na Ukrajine, utieklo  i na Slovensko tisíce ľudí. Snažíme sa im poskytovať sociálnu, ale aj duchovnú pomoc. Sú tu dnes s nami, Svätý Otče, aj niekoľké naše sestry z Ukrajiny, spolu s deťmi, ktoré utiekli pred hrôzami vojny. Chceme tak symbolicky vyjadriť našu ochotu pomáhať a otvárať svoje srdcia, prijímať utečencov do našich spoločenstiev, v duchu Vašich slov. Spolu s priateľmi z Ukrajiny sú tu s nami tiež zástupcovia Rómskej komunity, viacerí naši seniori, chorí, hendikepovaní. Chceme Vás prosiť o povzbudenie našich veriacich k vytrvalosti v láske, solidarite a starostlivosti.Drahý Svätý Otče, zasiali ste v našej vlasti Vašou prítomnosťou a Vašimi slovami mnoho vynikajúcich semienok, ktoré sa snažíme opatrovať a kultivovať, aby priniesli dobré ovocie. Prichádzame s prosbou o Vaše modlitby a požehnanie a prichádzame tiež s uistením, že sa za Vás denne modlíme a prosíme Pána, aby Vás dlho zachoval vo Vašej službe a obdaril všetkými potrebnými milosťami. Vďaka za Vaše láskavé prijatie, Svätý Otče!
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023