Kardinál Parolin je v Mexiku pri príležitosti 30 rokov diplomatických vzťahov

TK KBS, RV cz, vac, rp; pz | 28. 04. 2022 14:51Mexiko 28. apríla (TK KBS) Štátny sekretár kardinál Pietro Parolin navštívil Mexiko pri príležitosti 30. výročia obnovenia diplomatických vzťahov so Svätou stolicou a slúžil svätú omšu na začiatku 1. Cirkevného zhromaždenia v Mexiku. "Čaká nás náročná doba vyvolaná rôznymi ideológiami a čiastkovými záujmami, ktoré, ako sa zdá, chcú vytlačiť skutočné hodnoty evanjelia." Takto zhodnotil situáciu vo svete vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vo svojej homílii pri svätej omši na začiatok 112. plenárneho zhromaždenia Biskupskej konferencie Mexika.Eucharistická slávnosť sa konala v Národnej bazilike Panny Márie Guadalupskej a koncelebrovali ju arcibiskup Rogelio Cabrera López z Monterrey, predseda Mexickej biskupskej konferencie, a kardinál Aguiar Retes, primas Mexika.Kardinál vyjadril ľútosť nad “mnohými mužmi a ženami, ktorí stále trpia kvôli diskriminácii, korupcii a nedostatku spravodlivosti". Označil to za "situáciu utrpenia", ktorá vyžaduje, aby sa kresťanské spoločenstvá "zaviazali k budovaniu jednoty a snažili sa prijímať účinné rozhodnutia s cieľom dosiahnuť spoločné dobro”. Kardinál vyzval mexických biskupov, kňazov a rehoľníkov, aby mali oči otvorené "pre rany našich bratov a sestier, ktorí sú zbavení dôstojnosti". „Pán nám každý deň hovorí, aby sme rovnako ako apoštoli 'šli' a stretávali sa s jeho ľuďmi vo svete a boli svedkami pravdy a sily lásky, ktorá sa rovnako ako náš Majster solidárne skláňa, aby sa dotkla rán a utrpenia druhých a uzdravila ich, aby im dala život a pomohla im zakúsiť súcitnú a milosrdnú Otcovu náruč."Mexickí biskupi zameriavajú prácu svojho plenárneho zhromaždenia, ktoré končí 29. apríla, na synodálnu cestu cirkvi, na ktorú sa zameriava aj 1. Cirkevné zhromaždenie Mexika. To sa koná súbežne so stretnutím biskupov. Biskupská konferencia vydala vyhlásenie, v ktorom popisuje týždeň stretnutia ako čas pre "blízkosť a dialóg" s laikmi, osobami zasväteného života, biskupmi, kňazmi, diakonmi, seminaristami a všetkými ľuďmi dobrej vôle. Stretnutia sa dotýkajú tém, ako je násilie v Mexiku, vojny po celom svete a pandémie Covidu-19, ako aj hľadanie spôsobov riešenia rôznych problémov tohto latinskoamerického národa.V utorok sa v Mexico City konala akademická konferencia pri príležitosti 30. výročia obnovenia diplomatických vzťahov medzi Mexikom a Svätou stolicou. Na akcii s názvom "Otvorená sekularita a náboženská sloboda: Súčasná vízia", sa zúčastnili kardinál Parolin, Marcelo Ebrard Casaubón, mexický minister zahraničných vecí, a mnoho mexických akademikov. Mexiko a Svätá stolica podpísali 21. septembra 1992 dohodu, ktorá obnovila diplomatické styky založené na spoločných hodnotách a spoločných aktivitách na podporu dodržiavania ľudských práv, pričom zohľadňuje význam katolicizmu v Mexiku a odluku cirkvi od štátu.Kardinál Parolin sa v tom čase podieľal na príprave tohto historického okamihu, pretože bol v rokoch 1989 až 1991 spolu s vtedajším apoštolským delegátom v Mexiku arcibiskupom Girolamom Prigionom členom apoštolskej delegácie v Mexiku.Kardinál Parolin prišiel do Mexika už v sobotu sobotu a odcestoval do diecézy Autlán v štáte Jalisco. Predsedal tu svätej omši a biskupskému sväteniu Javiera Herrery Corony, ktorého pápež František menoval za nového apoštolského nuncia v Gabone a Konžskej republike.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023