ZAEX prináša dve knihy o neapolskom kňazovi Dolindovi Ruotolovi

TK KBS, mko, ml; pz | 28. 04. 2022 10:35Bratislava 28. apríla (TK KBS) Dve ďalšie knihy o neapolskom kňazovi Dolindovi Ruotolovi vyšli vo Vydavateľstve ZAEX.Apokalypsa podľa pátra Dolinda od poľského novinára Jakuba Jałowoczora hľadá odpoveď na otázku, či dnes skutočne žijeme v posledných časoch. Autor analyzuje slová pátra Dolinda a ukazuje súčasný svet zmietaný konfliktmi, vojnami, krízou viery a morálky. Dolindo Ruotolo pripravoval komentár k poslednej knihe Nového zákona v roku 1944, keď bol Neapol bombardovaný. Jeho interpretácia textu Apokalypsy sa však netýka len príbehu vojny. Je to hlboko prorocká vízia sveta a budúcnosti, ktorú kňaz z Neapola odovzdáva ďalším generáciám. Vďaka interpretácii textov kňaza z Neapola v Apokalypse objavíme posolstvo obrátenia a hlbokú Božiu starosť o osud každého človeka. Kniha je zaujímavá aj tým, že obsahuje úryvky z doteraz neznámych biblických komentárov pátra Dolinda Ruotola.Druhá kniha – Kázne zo septembra 1948 –, ako sám názov napovedá, je prepisom príhovorov pátra Dolinda, ktoré povedal počas omší v septembri 1948.Páter Dolindo bol veľmi žiadaným kazateľom. Často ho pozývali kázať v privilegovaných časoch, ako sú silné liturgické obdobia alebo obdobia venované zvláštnej úcte. Témy tejto zbierky kázní sú venované Panne Márii Bolestnej. Je to napríklad ľudská bolesť, každodenné malé i veľké kríže, najmä tie vnútorné, týkajúce sa rodinného života, ktoré sú spôsobené nezlučiteľnosťou pováh, spormi a nepochopeniami, chudobou a nedostatkom potrebného, čo bolo v povojnovom Taliansku veľmi rozšírenou skutočnosťou.Páter Dolindo sa veľmi často odvoláva na bolesti Panny Márie ako Ježišovej spolupracovníčky na vykúpení. Vzhľadom na ňu poukazuje na príjemné tajomstvo, ako trpezlivo znášať každodenné utrpenia a urobiť ich plodnými na hojné milosti pre seba a pre tých, ktorých milujeme. Páter Dolindo učí, že bolesť je cesta, ktorá nás spája s Bohom, a že naše utrpenie treba kontemplovať „vo svetle najsvätejších a najplodnejších bolestí, tých Máriiných“.Kázne sú písané jednoducho, presne tak, ako sa páter Dolindo vyjadroval. Majú hlboký teologický obsah s posolstvom zručne zjednodušeným pre masy, pričom nechýba ani jeho výrazný zmysel pre humor. Často pritom používa príklady z rodinného a spoločenského života, ktoré opisuje veľmi farbistým jazykom až do najmenších podrobností. Sú to príklady prevzaté z rodinného prostredia, v ktorom žil, z kontextu plného utrpenia, ktoré sa hlboko vpísalo do jeho detskej duše. Ale sú to aj príklady z neustáleho kontaktu s obyčajnými ľuďmi, z najrozličnejších príbehov ich každodenného života.Obe knihy sú dostupné v kníhkupectvách s kresťanskou literatúrou.TK KBS informovala Martina Kováčiková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024