Konferencia pre ženy bude priestorom pre zdieľanie aj pre načerpanie

TK KBS, jso, ml; pz | 28. 04. 2022 09:46Bratislava 28. apríla (TK KBS) Spoločenstvo Ladislava Hanusa v spolupráci s internetovým portálom zastolom.sk pripravuje jednodňové podujatie pre ženy s názvom Ženská katolícka konferencia. Konať sa bude 4. júna 2022 v Pálffyho paláci v Bratislave.  Témou konferencie je jednoduché, no vnútorne bohaté heslo: Som. Tri piliere konferencie sú definované pojmami komunita, inšpirácia a povzbudenie. Podujatie by totiž malo byť miestom vzájomnej blízkosti, ústretovosti a impulzov pre ďalšie napredovanie.„Cieľom konferencie je vytvoriť pre ženy výživný a podnetný priestor, v ktorom môžu zažiť ženskú spriaznenosť. Túžime účastníčkam konferencie priniesť inšpiráciu a povzbudenie na ich ceste zrenia a zjednocovania s Kristom. Zároveň budeme radi, keď si ženy »u nás« oddýchnu a doprajú čas pre seba,“ objasňuje riaditeľka konferencie Andrea Mikolášiková.Program konferencie je rozdelený do viacerých blokov. Sobotné dopoludnie sa bude niesť v duchu tém identita a telo, popoludňajší program sa začína niekoľkými paralelnými workshopmi a pokračuje blokmi s témami telo a rodina. Počas celého trvania hlavného programu bude pre účastníčky k dispozícii možnosť využiť paralelný program, ktorý zahŕňa posedenie v kaviarni, poradenstvo v beauty kútiku či rozhovor s kresťanskou koučkou.Do úlohy rečníkov prijalo pozvanie viacero inšpiratívnych osobností, spomedzi všetkých spomenieme europoslankyňu Miriam Lexman, herečku Terezu Kmotorkovú, psychiatričku Danielu Hrtúsovú, riaditeľku poradenského centra Family Garden Katarínu Baginovú, niekoľko manželských párov, ale aj sestru Luciu z Komunity Blahoslavenstiev, ktorú fascinujú biblické tance a modlitba gestom.Všetky dôležité informácie o podujatí a spôsobe zakúpenia vstupeniek nájdete na stránke www.zenskakonferencia.sk, informovala TK KBS Jana Solárová.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022