Nové motu proprio zosúladilo kánonické právo s nedávnymi zmenami

TK KBS, RV CZ, jag; ml | 27. 04. 2022 12:45Vatikán 27. apríla (RV CZ) Pápež František zasiahol do kánonu 695 Kódexu kánonického práva, aby ho zosúladil so šiestou knihou Kódexu, ktorá sa zaoberá zločinmi a trestami týkajúcimi sa rehoľníkov.Toto motu proprio je potrebné na "objasnenie" niektorých zmien týkajúcich sa istého bodu Kódexu kánonického práva a na uprednostnenie jeho správneho "výkladu". Týmito slovami sekretár Pápežskej rady pre interpretáciu legislatívnych textov, biskup Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, opisuje pre Vatican News obsah nového pápežovho apoštolského listu Recognitum Librum VI, vydaného vo forme motu proprio.Predmetom Františkovho zásahu je najmä kánon 695, prvý odsek šiestej knihy Kódexu, reformovaný minulý rok apoštolskou konštitúciou Pascite gregem Dei, ktorý sa týka trestných sankcií v Cirkvi. Ako vysvetľuje pápež, niektoré zločiny v ňom boli typizované inak, iné boli zavedené nanovo a okrem toho sa zmenilo poradie kánonov. Na účely súladu s kánonmi ostatných kníh kódexu bola preto potrebná zmena.Kánon 695, ktorý hovorí o možnosti prepustenia rehoľníka z jeho inštitútu v závislosti od spáchaných deliktov, sa zasa odvolával na iné kánony šiestej knihy, ktoré však boli s reformou "presunuté a prečíslované", vysvetľuje Mons. Arrieta. Preto "bolo potrebné v záujme presnosti upraviť aj tento kánon". Sekretár pre interpretáciu legislatívnych textov v krátkosti zdôraznil, že súčasné motu proprio sa týka "otázky formy, nie zásadnej zmeny", ktorú diktuje potreba "kongruencie" v práci kanonistov.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023