Zverejnili výzvu na podanie návrhu osôb na udelenie ceny Fides et Ratio

TK KBS, ord, ml; pz | 27. 04. 2022 11:20Bratislava 27. apríla (TK KBS) Predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS), ktorým je vojenský ordinár Mons. František Rábek, zverejnil výzvu na podanie návrhu osôb na udelenie ceny Fides et Ratio. Urobil tak v zmysle štatútu ceny, ktorú udeľuje za prínos k dialógu medzi vierou a vedou. Výzvu prinášame v plnom znení.„Návrh na Cenu môže podávať každá fyzická alebo právnickách osoba elektronicky na adresu Rady: radaprevedu@kbs.sk. Návrhy pre daný rok sa prijímajú do 31. mája, návrhy prijaté po tomto termíne sa posudzujú v nasledujúcom roku.Návrhy musia obsahovať základné osobné údaje nominovaného a stručné zdôvodnenie nominácie v rozsahu do 1000 znakov. V závere návrhu musí byť identifikovateľný navrhovateľ.Návrhy môžu byť doplnené ďalšími prílohami, podľa uváženia navrhovateľa,“ uvádza výzva. Doručené návrhy posúdia členovia Rady pre vedu na svojom zasadaní a výsledky predloží predseda Rady plénu KBS.KBS udelila toto ocenenie po prvýkrát v roku 2010. Cenu vtedy prevzal vedec Július Krempaský. O rok neskôr ju získali profesori Jozef Tiňo a Ján Letz. Za rok 2002 získali ocenenie kardinál Jozef Tomko, biologička Oľga Erdelská a astronóm Anton Hajduk, in memoriam. Potom si ocenenie prevzali fyzik Jozef Ďurček, psychológ Michal Stríženec a Imrich Staríček, in memoriam.Potom ocenili Mons. Marcela Sáncheza Sorondu, kancelára Pápežskej akadémie vied vo Vatikáne, a prof. Emília Hrabovec. Neskôr si ocenenie prevzali profesor geológie Peter Holec z KU v Ružomberok, prorektor Trnavskej univerzity Ladislav Csontos a prof. Igor Túnyi, in memoriam.Ďalej prevzali ocenenie prof. Jozef Glasa, doc. Ivan Chalupecký a doc. Mikuláš Blažek, in memoriam. Potom boli vybranými osobnosťami Viliam Novák a Mons. Gašpar Fronc a prof. Zlatica Plašienková a prof. Eduard Bublinec. Naposledny prevzali ocenenie prof. Ján Grác a doc. Miroslav Saniga.KBS udeľuje ocenenie pri príležitosti výročia vydania encykliky pápeža Jána Pavla II. Fides et ratio (Viera a rozum). Katolícka cirkev ním chce vyjadriť úctu vedcom, ktorí svojím pôsobením a vedeckou činnosťou prispievajú k dialógu vedy a viery.Zmyslom je motivovať ich pre výnimočné kresťanské svedectvo v tejto oblasti a vyjadriť dialóg vedy a viery, či viery a rozumu, ako vyplýva z názvu pápežskej encykliky, podľa ktorej je ocenenie pre vedcov pomenované. „Rozum človeka sa neznehodnocuje, ani sa neznižuje tým, že dáva súhlas k obsahu viery,“ píše pápež Ján Pavol II. v encyklike Fides et ratio.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023