Teológ Csontos sa stal nositeľom zlatej medaily Trnavskej univerzity

TK KBS, mde, ml; pz | 26. 04. 2022 12:05Trnava 26. apríla (TK KBS) Pri príležitosti 30. výročia obnovenia Trnavskej univerzity a okrúhleho životného jubilea 70-rokov Trnavská univerzita ocenila bývalého dekana teologickej fakulty a emeritného prorektora prof. Ladislava Csontosa, SJ zlatou medailou. Udelil mu ju rektor Trnavskej univerzity prof. René Bílik vo štvrtok 21. apríla v aule teologickej fakulty.„Ladislav Csontos sa odborne venuje kresťanskej filozofii, antropológii, ako aj teologickým otázkam s premostením do pastorácie, najmä na problematiku kresťanského chápania rodiny. Pod jeho vedením sa na teologickej fakulte uskutočnil podstatný niekoľkoročný sociologický výskum o religiozite katolíkov na Slovensku, ktorý je unikátny svojho druhu. Ako jeden z prvých sa venoval vedeckým otázkam pastorácie rozvedených a znovuzosobášených veriacich,“ uviedol vo svojom príhovore prof. Miloš Lichner, SJ pri predstavení jubilanta.„Kolégium rektora Trnavskej univerzity jednomyseľne schválilo môj prorektorský návrh na udelenie Zlatej medaily TU v Trnave profesorovi Ladislavovi Csontosovi pri príležitosti životného jubilea 70. rokov a za jeho celoživotné dielo v oblasti filozofického a teologického výskumu a jeho aplikácie na Slovensku,“ povedal M. Lichner.Profesor Ladislav Csontos bol dlhé roky šéfredaktorom jezuitského časopisu Viera a život, ktorý desaťročia ovplyvňuje šírenie kresťanskej kultúry a je členom viacerých vedeckých rád na Slovensku ako aj v Českej republike. Je členom viacerých redakčných rád na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku.Profesor Ladislav Csontos, SJ získal už bronzovú medailu Trnavskej univerzity, pamätnú medailu TU v roku 2012 pri príležitosti jubilea univerzity a v roku 2016 striebornú medailu TU, tiež Cenu Martina Palkoviča, Cenu Antona Hajduka a cenu Fides et Ratio za prínos dialógu medzi vierou a vedou. Pápežská teologická fakulta vo Varšave mu v roku 2019 udelila čestný doktorát.Vo štvrtok 21. apríla okrem udelenia zlatej medaily prof. Ladislav Csontos uviedol aj novú knihu rozhovorov s ním, ktorá vyšla pod názvom Boh sa neunaví odpúšťaním a je možné objednať si ju elektronicky vo vydavateľstve Dobrá kniha, informoval Matúš Demko.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023