Arcibiskup Zvolenský vyslúžil sviatosti 11 dospelým v UPeCe Bratislava

TK KBS, mst, ml; pz | 26. 04. 2022 11:40Bratislava 26. apríla (TK KBS) Nedeľa Božieho milosrdenstva bola pre Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave výnimočným dňom. Sviatosť krstu prijali štyria dospelí, sviatosť birmovania a prvého svätého prijímania prijali jedenásti dospelí študenti, prípadne už pracujúci mladí ľudia.Katechézy spojené s prípravou na prijatie týchto sviatostí prebiehali intenzívne od septembra minulého roka. Napokon sa katechumeni rozhodli pre prijatie sviatostí, ktoré im vyslúžil bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Arcibiskup Zvolenský vyjadril veľkú radosť z týchto mladých ľudí, ktorým záleží na vzťahu k Bohu a na sviatostnom živote. Zároveň ich v homílii povzbudil k prežívaniu viery v Boha a Evanjeliových hodnôt v dnešnom svete. Atmosféra bola príjemná a osobná, o čom svedčí i to, že všetci kandidáti boli predstavení arcibiskupovi osobitným spôsobom.Predstavenie kandidátovEster je študentkou psychológie. K Bohu ju celý život viedla jej rodina a najmä otec – boli a sú pre ňu veľkou inšpiráciou. Sviatosť birmovania sa rozhodla prijať pre to, aby sa približovala k Bohu a žila v jeho láske, milosrdenstve a odpustení.Adam sa narodil a žije v Bratislave. Má 24 rokov. Študuje na Ekonomickej univerzite. Sviatosť birmovania sa rozhodol prijať, pretože by sa chcel stať členom kresťanskej rodiny, vytvoriť si bližší vzťah s Bohom a ctiť si obetu Ježiša Krista.Kristína je 22-ročnou študentkou logopédie, pochádza z Prešova. Sviatosti sa rozhodla prijať, lebo zistila, aké duchovné bohatstvo nesie katolícka viera. Lebo prostredníctvom nej môže človek spoznávať Boha do stále väčších hĺbok. Túži prijímať plnosť milostí, poznania, ale aj zodpovednosti, ktoré Ježiš cez svoju Cirkev dáva.Dominik pochádza z Piešťan, má 24 rokov a študuje na Fakulte Manažmentu univerzity Komenského. Sviatosť birmovania prijíma, lebo cíti potrebu dospieť aj po duchovnej stránke a chce prijať dary Ducha Svätého, aby mu dali silu zotrvať na ceste k večnému životu.Má 41 rokov a býva v Bratislave, je programátor. Ku sviatosti birmovania pristupuje, aby sa viac priblížil k tomu, ktorý nás miluje skrze Tešiteľa, ktorého nám prisľúbil.Natália má 27 rokov a študuje tanečné umenie na Vysokej škole múzických umení. Sviatosť krstu sa rozhodla prijať, pretože by sa rada stala súčasťou kresťanského sveta, ktorý sa jej čím ďalej tým viac dotýka.Jarmila sa narodila v Plzni, ale teraz žije v Bratislave. Pracuje ako manažérka v poisťovni. Ku kresťanstvu ju priviedol jej snúbenec a jeho rodičia. Prijatie sviatostí je pre ňu spečatením lásky s Bohom, prijatím milosti a vydaním sa na cestu Ježiša Krista.Michal má 25 rokov, Narodil sa v meste husitov v Čáslave a vyrastal v Kutnej Hore. Pracuje ako programátor a má veľmi rád turistiku. Vďaka viere nachádza pokoj, dáva mu istotu, zvlášť v tejto dobe. Do cirkvi chce vstúpiť, pretože verí v spoločné hodnoty.Soňa má 25 rokov, študuje na VŠMU tanec pre deti a mládež. Učí tanec na ZUŠ-ke a pracuje ako programátorka. Sviatosť krstu sa rozhodla priať, pretože verí, že kresťanstvo jej pomôže zachovávať a zdokonaľovať najdôležitejšie hodnoty v ktoré verí a to v lásku a dobro.Matej má 25 rokov. Pochádza zo Žiaru nad Hronom a pracuje ako programátor. Sviatosť birmovania sa rozhodol prijať, pretože chce Bohu opätovať jeho lásku a stať sa dospelým kresťanom.Silvia pochádza z Košíc. Vyštudovala Fakultu Manažmentu univerzity Komenského. Sviatosť birmovania sa rozhodla prijať, pretože by si chcela vytvoriť hlbší vzťah s Bohom.Tento rok bol pre katechézy špecifický v tom, že katechézy prebiehali v pandémii v on-line priestore. Keď sa opatrenia uvoľnili, že sa bolo možné stretávať, katechézy pravidelne prebiehali v priestoroch UPeCe. Viedol ich Martin Linhart a Michal Miškov v spolupráci s kňazmi UPeCe Stanislavom Krajňákom SVD a Martinom Štefancom SVD. Príprava pozostáva z preberania katechizmu v troch celkoch: Krédo, tajomstvá viery, ďalej sa preberá Desatoro, ako odpoveď na vieru a život  a nakoniec sa podrobne preberajú sviatosti Cirkvi, ako slávenie života viery.Skúšky z katechizmu sa nerobili, ale každý kandidát napísal vlastnú úvahu na papier formátu A4 o tom, čo pre neho znamená kresťanstvo, prečo chce prijať sviatosti.Martin Linhart, ktorý katechézy viedol, sa po slávnosti vyjadril: „Pre mňa je tá príprava veľkým povzbudením, keď vidím, že stále prichádzajú mladí ľudia, ktorí sa rozhodujú pre kresťanstvo a že kresťanstvo má aj v dnešnej dobe silu a potenciál mladých ľudí osloviť. Čiže som Bohu vďačný, že môžem mladých ľudí sprevádzať na ceste ich viery a vidieť to, ako Boh vstúpil do ich životov a to naozaj veľmi rozličnými spôsobmi. Niekedy až človek žasne, aké cesty si Boh dokáže nájsť. Toto je pre mňa veľký dar. Toto je pre mňa povzbudenie. Zároveň je to pre mňa impulz, keď sa chystám na stretká a premýšľam nad témami, vysvetľujem ich mladým ľuďom, aby to neboli len naučené „rečičky“ ale aj mne to kladie otázky pre seba samého, ako to mám žiť a ako môžem vieru žiť lepšie.“V Univerzitnom pastoračnom centre sa koná príprava na prijatie sviatostí každý rok. Najbližšia príležitosť prihlásiť sa na katechézy bude začiatkom nového akademického roka (v októbri).TK KBS informoval P. Martin Štefanec SVD
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023