Animátori sa učili ako pripraviť farské stretnutie detí a mládeže

TK KBS, ispa, rp; pz | 26. 04. 2022 11:03Prešov 26. apríla (TK KBS) Animátori sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli učili ako pripraviť farské stretnutie detí a mládeže. Na víkende sa zúčastnilo 37 účastníkov Školy učeníka a 27 účastníkov Školy služby, o ktorých sa staral tím Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD).V Škole učeníka bol lektorom Martin Tkáč, ktorý mladým priblížil Presvätú Bohorodičku ako vzor a predobraz Cirkvi. Vysvetlil v čom spočíva jej pomoc ako aj pomoc svätých, poukázal na silu modlitby ruženca a mladým tiež objasnil, v čom spočíva správna mariánska úcta. Ďalšou z tém pre učeníkov bola téma modlitby a liturgie, kde otec Martin vysvetlil cieľ modlitby a jej druhy, poukázal na rozdiel medzi osobnou a spoločnou modlitbou, zameral sa na gestá a postoje pri modlitbe a v neposlednom rade vysvetlil symboliku liturgie a jej jednotlivé časti.V Škole služby sa tento víkend budúci animátori pod vedením Anny Mihálikovej a Drahomíry Kuckovej  učili, ako zorganizovať, pripraviť a viesť stretnutie pre deti a mládež, aké vhodné aktivity práce so skupinou vzhľadom na vek či cieľ stretnutia použiť, vyskúšali si tiež takéto stretnutie pripraviť a následne ho odprezentovali. Veľkým obohatením pre túto skupinu boli osobné skúsenosti s vedením „stretiek“ ako aj svedectvá hostí.Počas víkendu bol tiež vytvorený čas na zdieľanie v skupinkách, zábavný večer, spoločnú modlitbu, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a Eucharistie, či možnosť duchovného rozhovoru.Informovala Viktória Žolnová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023