V Skalnom sanktuáriu na hore Butkov pribudla novinka - zóna pokánia

TK KBS, dla; ml | 25. 04. 2022 12:44Ladce 25. apríla (TK KBS) V Nedeľu Božieho milosrdenstva 24. apríla 2022 do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov putovalo viac ako tisíc veriacich, aby sa na tomto posvätnom mieste stretli s dotykom Božieho milosrdenstva.Pútnikov privítal ladecký farár Mons. Jozef Petráš a poukázal na dôležitosť prežívanej chvíle na hore Butkov. Pred desiatimi rokmi páter Elias Vella povedal pamätné slová: „Postavte na tomto mieste kríž“. V priebehu desiatich rokov Božia prozreteľnosť tu vybudovala miesto, ktoré je darom Božieho milosrdenstva. Po Butkovskom kríži nám Zmŕtvychvstalý Pán dáva veľkonočný dar vo forme novovybudovanej Zóny pokánia a milosrdenstva, kde bude počas púti vysluhovaná sviatosť zmierenia.Butkov, Nedela Bozieho milosrdenstvaSlávnostnú svätú omšu celebroval s viacerými kňazmi celebroval brat Norbert Pšenčík, OFMCap, provinciál Rehole menších bratov kapucínov. ,,Boh miluje odpúšťanie. Miluje nové začiatky, miluje objatie, miluje nás zdvihnúť zo zeme a privinúť si nás k svojej hrudi ako skutočný Otec, miliardy krát a stále na novo...,,  - aj týmito slovami povzbudenia sa veriacim prihováral v homílii. Počas celej slávnosti bratia kapucíni vysluhovali v novej zóne pokánia sviatosť zmierenia.V Hodine Božieho milosrdenstva na horu Butkov prišiel žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý viedol Hodinku k Božiemu milosrdenstvu a posvätil novovybudovanú Zónu pokánia a milosrdenstva. Vo svojom príhovore pripomenul veriacim slová, ktoré Pán Ježiš pripomínal sestre Faustíne: ,,obnovte lásku medzi sebou navzájom. Všetko čo je, vyšlo zo srdca Božieho milosrdenstva. Milosrdenstvo je najvznešenejšou vlastnosťou Boha.“Butkov, Nedela Bozieho milosrdenstva, Galis, Zona pokaniaPatrónmi zóny pokánia sú služobníci milosrdenstva sv. Ján Maria Vianey, sv. Leopold Mandič, sv. Pio z Pietrelciny a blahoslavený Michal Sopočko.Pri požehnaní zóny pokánia povzbudil veriacich aj Anton Barcík: ,,Tento sviatok je sviatok nielen  Skalného sanktuária, ale aj všetkých nás, lebo je to sviatok hriešnikov. Verím, že táto zóna pokánia bude miestom, kde budeme pristupovať vždy s vierou, ktorú vyjadríme známym: Ježišu, dôverujem Ti, Ježišu, zmiluj sa nad nami.“Posvätnosť a slávnostnú atmosféru  v Skalnom sanktuáriu umocňoval hudobno – spevácky sprievod v podaní Gustáva Beláčka, Juraja Horta, Anny Hortovej, Ivety Pekařovej a Lucie Sabovej.TK KBS informovala Dominika Ľachká
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023