Kardinál Dominik Duka: Európa potrebuje politikov, ktorí slúžia človeku

TK KBS, ekai, ml; pz | 22. 04. 2022 15:30Praha 22. apríla (E-kai) „Ako kresťania by sme si mali uvedomiť, že riešenie nevedú falošné nálepky takzvaných hodnôt, niekedy prekryté náboženskými frázami, ale pravé Kristove slová, ktoré všetci prijímajú: "Neprišiel som, aby mi slúžili, ale aby som slúžil." Musia byť aj pracovným mottom moderných politikov a súčasnej politiky. Služba človeku je službou Bohu a naopak.“ - Kardinál Dominik Duka pripomenul počas svätej omši pri príležitosti 1025. výročia smrti svätého Vojtecha.Slávnosť, ktorú iniciovali veľvyslanectvá krajín Vyšehradskej štvorky, sa konala v benediktínskom kláštore na Břevnove. Založil ho svätý Vojtech - spoločný patrón Poliakov, Maďarov, Slovákov a Čechov. Kardinál Duka pripomenul, že vyšehradský projekt úzko súvisí s udalosťami okolo pádu Berlínskeho múru a železnej opony a s oslobodením týchto štyroch národov spod komunistickej diktatúry sovietskeho impéria. Zdôraznil historickú úlohu, ktorú v týchto udalostiach zohrali svätý Ján Pavol II., americký prezident Ronald Reagan a kancelár Helmut Kohl. S pomocou iných sa priestor slobody postupne rozšíril do ďalších krajín. „Prežívali sme vtedy veľkú radosť a privítali sme rozhodnutie našich lídrov nájsť cestu vzájomnej spolupráce,“ uviedol český prímas s odkazom na vyšehradský projekt.V súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu pražský metropolita poukázal na potrebu prekonať partikularizmus a celoeurópsky, atlantický krok, aby sa mohli realizovať uznesenia, ktoré boli prijaté po páde sovietskej diktatúry, vôľa budovať skutočnú spoluprácu, hľadať konsenzus a vzájomne spravodlivé riešenia. „Ako kresťania by sme si mali uvedomiť, že riešenie nevedú falošné nálepky takzvaných hodnôt, niekedy prekryté náboženskými frázami, ale pravé, všetkými akceptované slová Krista: "Neprišiel som, aby mi slúžili, ale aby som slúžil." Musia byť aj pracovným mottom moderných politikov a súčasnej politiky. Služba človeku je službou Bohu a naopak,“ uviedol kardinál Duka. Český prímas opäť poukázal na situáciu na Ukrajine a zdôraznil, že „keď nastane mier, obnova si bude vyžadovať spoločné úsilie a bratskú jednotu“. (Zdroj: E-kai)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023