Biskup Beňo si pripomenie prvé výročie biskupskej vysviacky na Skalke

TK KBS, tu, ml; pz | 22. 04. 2022 11:20Skalka nad Váhom 22. apríla (TK KBS) Nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo si pripomenie prvé výročie biskupskej vysviacky v Diecéznej svätyni sv. Andreja Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom, ktorá je zároveň pútnickým miestom. Na mieste bude v Nedeľu Božieho milosrdenstva 24. apríla 2022 Púť k Božiemu milosrdenstvu.PROGRAM:

- 15:00 Pobožnosť pri Kaplnke Božieho milosrdenstva (neďaleko Kláštora), potom procesia ku Svätyni

- 16:00 Svätá omša vo Svätyni, celebruje Mons. Peter Beňo, ktorý si v tento deň pripomína 1. výročie biskupskej vysviackySkalka, put, Bozie milosrdenstvo, plagatMons. Petra Beňa vysvätili pred rokom - 24. apríla 2021 vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Skalke nad Váhom. Hlavným svätiteľom počas slávnostnej svätej omše na poľnom oltári pred svätyňou bol nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a banskobystrický  biskup Mons. Marián Chovanec, trenčiansky rodák.Starobylá Nitrianska diecéza tak dostala v poradí už šiesteho  pomocného biskupa vo svojej histórii, ktorého úlohou je pomáhať diecéznemu biskupovi pri jej spravovaní a vedení Božieho ľudu v nej žijúceho na ceste ku spáse. Symbolika starobylého pútnického miesta na Skalke s dvojicou diecéznych patrónov sv. Andreja Svorada a Beňadika, ktorí tam v minulosti pôsobili, akoby poukazovala na dvojicu biskupov Viliama Judáka a Petra Beňa, ktorí sa budú s Božou pomocou spoločne usilovať plniť zverenú službu.Peter Beňo sa narodil 2. 9. 1972 v Bánovciach nad Bebravou rodičom Jánovi a Anne. Spolu s mladšou sestrou vyrastal v obci Prusy, ktorá je súčasťou Bánovskej farnosti, v rodine, kde viera bola prirodzenou súčasťou každodenného života. Rodičom vďačí za ľudskú i kresťanskú výchovu. Základnú školu navštevoval najskôr v rodnej obci, a potom v Bánovciach nad Bebravou. Po maturite na Bánovskom gymnáziu v roku 1990 vstúpil do novootvoreného kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Kňazskú vysviacku prijal z rúk Jána Chryzostoma kardinála Korca 14. 9. 1996 v Terchovej. Postupne pôsobil na viacerých miestach – ako kaplán v Púchove (1996 – 1997), administrátor farnosti Nesluša (1997 – 2002), prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a zároveň poverený pastoráciou povolaní (2002-2008), asistent Teologického inštitútu v Nitre (2002 – 2004), odborný asistent Teologického inštitútu v Nitre (2004 – 2008), farár v Soblahove (2008 – 2014), farár v Skalke nad Váhom (od roku 2014), rektor Diecéznej svätyne svätých Andreja-Svorada a Beňadika (od roku 2016) súčasne ako dekan Trenčianskeho dekanátu (od roku 2018).Pápež František ho 29. januára 2021 vymenoval za nového pomocného biskupa starobylej Nitrianskej diecézy  a zároveň titulárneho biskupa Amudarského. Biskupské heslo znie: In hoc cognovimus caritatem Dei! (Spoznali sme Božiu lásku!). Peter Beňo hovorí plynule po nemecky a po rusky.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024