Nová forma pastorácie - jezuiti i kapucíni zapojení do pomoci utečencom

TK KBS, jez, kap, ml; pz | 21. 04. 2022 10:39Bratislava 21. apríla (TK KBS) Viaceré slovenské rehoľné spoločenstvá sa aktívne zapájajú do novej formy pastorácie - pomoci utečencom prichádzajúcim z Ukrajiny.„Odídencom z Ukrajiny poskytujeme ubytovanie a stravu v našich komunitách v Košiciach, Prešove, Piešťanoch, Trnave a Bratislave, spolu 39 lôžok v 19 izbách,“ píše Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej. Jezuiti im asistujú pri vybavovaní potrebných dokumentov na našich úradoch, pri zápise detí do slovenských škôl aj pri hľadaní zamestnania. Okrem toho sa dobrovoľnícky zapájajú do viacerých charitatívnych a humanitárnych projektov a zbierok na pomoc Ukrajine.Jeden zo slovenských jezuitov P. Ján Burda SJ pôsobí priamo na Ukrajine ako kaplán v stacionároch pre mentálne postihnutých dospelých spoločenstva L’Arche-Kovcheh vo Ľvove, kde sa okrem vlastným zverencom usilujú pomáhať aj niekoľkým presídlencom. Zároveň sú slovenskí jezuiti v kontakte s medzinárodnými štruktúrami Jezuitskej služby utečencom (JRS).Viacerí bratia slovenskej provincie kapucínov sa už niekoľko týždňov striedajú (najčastejšie po dvoch) na hraničných prechodoch s Ukrajinou a v záchytných miestach pre utečencov (Hot spot).„Okrem bytia k dispozícii v rôznych prácach (vybaľovanie potravín, hranie sa s deťmi, „službe ucha,“ t.z. načúvaniu bolestných príbehov..), bratia kňazi slúžia sviatosťami, ale i rôznymi spôsobmi pomoci. V posledných dňoch sme volaní k duchovnej i ľudskej starostlivosti zvlášť o dobrovoľníkov na hraniciach a v ich ubytovniach,“ uviedli kapucíni.Momentálne majú ubytovaných v ich troch kláštoroch (Žilina, Pezinok a Poniky) 55 ukrajincov. „Táto zdanlivo jednoduchá pomoc vlastní aj mnoho náročných situácií a momentov, ktoré musia bratia riešiť. Všetky tieto nové skutočnosti sú veľkou výzvou pre bratské hľadanie evanjeliovo múdreho pomeru okamžitých potrieb človeka v núdzi  a istôt zabehnutého programu v dome,“ dodali.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024