Vo farnosti Víťaz odhalili pamätnú tabuľu prvému farárovi Jurajovi Riškovi

TK KBS, mma, ml; pz | 13. 04. 2022 11:10Víťaz 13. apríla (TK KBS) V predvečer prvého výročia úmrtia Juraja Riška bola zádušná svätá omša spojená s odhalením pamätnej tabule prvému farárovi v novozaloženej farnosti Víťaz, ktorú spravoval od roku 1997 do roku 2003. Kňaz zomrel 11. apríla 2021 vo veku 51 rokov na následky COVID-19.Svätú omšu celebroval farár Marek Hnat s donom Viliamom Riškom, bratom zosnulého a rodákom Jánom Kundríkom. Po nej bola v kaplnke Lurdskej Panny Márie požehnaná pamätná tabuľa. Na spomienke sa zúčastnili najbližší príbuzní z Humenného a bývalí farníci z farnosti Hanušovce nad Topľou spolu s veriacimi farnosti Víťaz.Vitaz, tabula, RiskoLiturgiu sprevádzal zbor Jubilate Deo, ktorý vznikol na podnet zosnulého kňaza Juraja.Stvárnenie podobizne reliéfu vypracoval Peter Pacovský, rodák z Víťaza, grafiku pamätnej dosky navrhol Jozef Wittner z Prešova a odliatie pamätnej dosky realizoval Ján Konuš z Kremnice.TK KBS informoval Martin Magda, st.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023