Aprílové číslo časopisu Posol obracia pozornosť na Synodu o synodalite

TK KBS, iko, ml; pz | 13. 04. 2022 09:20Bratislava 13. apríla (TK KBS) Vyšlo nové číslo časopisu slovenských katolíkov Posol. Vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Záujemcovia si ho môžu zakúpiť v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha. Pápež František sa v rubrike Stále aktuálne slová venuje Nedeli Božieho milosrdenstva. Radí: „Učme sa od prvotnej kresťanskej komunity opísanej v Skutkoch apoštolov. Prijala milosrdenstvo a žila s milosrdenstvom.“ Pripomína, že prví kresťania mali všetko spoločné a rozdeľovali majetky podľa toho, kto ako potreboval. „To nie je ideológia, to je kresťanstvo,“ tvrdí Svätý Otec a ponúka tak námet na zamyslenie.Páter Jozef Šuppa SJ v úvodníku ponúka zamyslenie na tému Voliť si Ježiša. „Povedz mi, čo si volíš, a ja ti poviem, kto si, ako žiješ.“ Píše o rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú náš život. Pozýva nás: „Ukrižovaný a vzkriesený Ježiš chce, aby sme si vždy volili jeho, aby sme sa milovali navzájom, ako nás on miloval.“V záverečnej časti cyklu Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby Katarína M. Tóthová pripomína, že ak sa chceme priblížiť k láske Ježišovho Srdca, mali by sme ho vnímať aj ako materinské srdce. Autorka kladie otázku ako vážnu výzvu na zamyslenie pre každého, kto to myslí s duchovným životom vážne: „Prečo tak málo ‚ťažíme‘ z toho, že nás Ježišovo Srdce tak vrúcne miluje?“Bystrík Mistrík prichádza k čitateľom so svojimi Veľkonočnými vinšami. Vyprosuje v  nich Boží pokoj, ochotu s láskou niesť kríž, nasledovať Pána, ktorý je Víťazom nad smrťou a nad každým zlom...Redakcia obracia pozornosť čitateľov aj na aktuálnu Synodu o synodalite. Prináša vysvetlenie, aký je zmysel tejto synody, aký má cieľ a čo má byť výstupom synodálnych stretnutí.V rubrike Apoštolát modlitby nájdu čitatelia článok Andrey Eliášovej Vence modlitieb pre zdravotníkov o svedectve rehoľnej sestry Anežky. Ako zdravotná sestra desať rokov pôsobila na Ukrajine, kde sa venovala chorým ľuďom a pomáhala im tiež nájsť cestu k Bohu: „Bolo nádherné vidieť každý rok pred Veľkou nocou, ako 40 – 50 dospelých, ktorí zakúsili krásu a silu kresťanstva práve v Katolíckej cirkvi, pristupovalo k prvým sviatostiam.“V cykle Biblia a morálka sa páter Ján Ďurica zaoberá tematikou starozákonného výkladu rozličných spôsobov bohoslužby. Venuje sa obetám v Starom zákone a napokon Kristovej obete. „Až keď sa v Kristovi stretávame so živým Bohom, začíname sa učiť, čo je život. Nie je nič krajšie ako dať sa nájsť Kristom,“ týmito slovami Benedikta XVI. končí svoj príspevok známy slovenský biblista.V rubrike Hlasy a ohlasy sa čitateľka Elena delí o svoju skúsenosť z čítania časopisu Posol a s tým, ako jeho obsah a hĺbkové čítanie Božieho slova blahodarne vplýva na jej dušu.V rubrike V radosti i bolesti čitatelia nájdu článok Andrey Eliášovej Zubárske kreslo ako darček. Autorka píše o tom, že v zariadení milosrdných bratov na okraji Bratislavy otvorili v mesiaci apríli vôbec prvú zubnú ambulanciu na území hlavného mesta zameranú na ľudí bez prístrešia. Služby im bude poskytovať bezplatne.Anna Abasová si v článku Z mŕtvych vstal, jak predpovedal spomína na príhodu, ktorú pred mnohými rokmi zažila s malým dievčatkom, keď sa na Bielu sobotu išla pomodliť k Božiemu hrobu.Aprílové vydanie Posla prináša aj dokončenie príbehu s názvom Jedna cesta ku kňazstvu. Milan Hromník v ňom opisuje nevšedný osud mladého muža, ktorý kráčal za Božím hlasom v ťažkých časoch prenasledovania Cirkvi u nás. Po dosiahnutí vytúženého cieľa môže ako kňaz prinášať požehnanie mnohým ľuďom...Hlboký pokoj v duši mala svätá sestra Faustína napriek utrpeniu, ktoré prežívala. Hlboký pokoj môžu získať aj tí, ktorí si prečítajú myšlienky a duchovné úvahy tejto apoštolky Božieho milosrdenstva.„Vlastne v živote človeka, ktorý verí v Krista, ani nie sú beznádejné situácie,“ – to je len jedna z hodnotných myšlienok jezuitského rehoľného brata Viliama Surového (1927 – 2012), ktoré redakcia zaradila do aprílového vydania Posla v súvislosti s Ignaciánskym jubilejným rokom. Uverejňuje ich pod názvom Myšlienky z denníka brata Vilka.V rubrike Z našich dejín sa páter Ladislav Csontos SJ venuje osobnosti jezuitského pátra Františka Bednára, rodáka z Lančára pri Piešťanoch, ďalšieho statočného hrdinu z obdobia komunistického režimu. „Jeho osobnosť priťahovala deti i mladých svojou ľudskosťou a veselosťou. Bol obľúbený ako spovedník...“Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva tentoraz čitateľom do pozornosti knihu Rozprávania ruského pútnika – skutočný klenot z prostredia východnej spirituality o tom, ako sa ustavične modliť srdcom a neochabovať.V rubrike Posol deťom malým i veľkým tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová prináša deťom príbeh nazvaný Majte čisté oči a nebuďte ustarostení. Prostredníctvom postáv Kvapôčky a Vetríčka predkladá biblické pravdy o tom, ako si nezaťažiť dušu zbytočnými starosťami a nepoškvrniť sa pýchou či zlobou, aby v srdci stále panovalo svetlo a nie tma. Redakcia pripojila aj vyhodnotenie súťaže pre deti.V tradičnej rubrike Letom svetom sa dozviete, že pápež František navštívi v júli tohto roku Kongo a Južný Sudán. Prečítate si aj ďalšie zaujímavosti z diania v Cirkvi, napríklad koľko katolíkov žije v africkej Zambii, ktorí mučeníci pribudli do zoznamu blahoslavených, kedy sa bude sláviť Druhý svetový deň starých rodičov, ako jezuiti prežívajú Ignaciánsky jubilejný rok...Sestra Zdenka – moja spoločníčka  – takto nazval prvú blahoslavenú Slovenku muž, ktorý pred piatimi rokmi ťažko ochorel a začal ju prosiť o pomoc. „Cítil som jej blízkosť v samote, v opustenosti, v silných bolestiach... Stála pri mne... Cez jej príhovor som sa dostal aj bližšie k Bohu.“ Prinášame svedectvo tohto uzdraveného muža s cieľom povzbudiť čitateľov, aby s dôverou prosili o pomoc našich nebeských priateľov – zvlášť tých, ktorí poznali utrpenie.TK KBS informovala Irena Kostolanská
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023