KBS pripravila k sláveniu Veľkého piatku prosbu za mier na Ukrajine

TK KBS, lc kbs, ml; pz | 12. 04. 2022 13:15Bratislava 12. apríla (TK KBS) Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pripravila prosbu za mier na Ukrajine, ktorú je možné so súhlasom miestneho biskupa vložiť do slávenia obradov Veľkého piatku. Pripravila ju na základe Nóty Kongregácie pre liturgiu a disciplínu sviatostí o slávení tohtoročného Svätého týždňa.„Modlíme sa za ľudí na Ukrajine a vo všetkých vojnových oblastiach sveta; nech náš Boh a Pán obráti zatvrdilé srdce a zmiluje sa nad trpiaciami a nech dá svoj pokoj všetkým národom,“ uvádza prosba, ktorá je k dispozícii na webstránke KBS. Pri slávení Pánovho umučenia na Veľký piatok Vatikán pozýva biskupov a biskupské konferencie z celého sveta, aby sa modlili „za všetkých našich bratov a sestry, ktorí zažívajú krutosť vojny, najmä na Ukrajine.“ Píše sa to v nóte biskupom a biskupským konferenciám, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.V minulých rokoch poznačených situáciou pandémie Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí ponúkla biskupom niekoľko usmernení na obdobie veľkonočných sviatkov. „Vzhľadom na spomalenie pandémie, aj keď v jednotlivých krajinách to ide rôznym tempom, nemáme v úmysle ponúkať ďalšie usmernenia pre slávenie Veľkého týždňa: na základe skúseností, ktoré biskupské konferencie získali v priebehu uplynulých rokov, určite dokážu vyriešiť rôzne situácie čo najvhodnejším spôsobom, pričom treba vždy dbať na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa obradov, ktoré sú v liturgických knihách.Zároveň si dovoľujeme obrátiť sa na všetkých s výzvou, aby sa obozretne vyhýbali takým úkonom a správaniu, ktoré by mohli byť potenciálne rizikové. Každé posúdenie a rozhodnutie by sa malo vždy uskutočniť po dohode s biskupskou konferenciou, ktorá náležite zohľadní predpisy nariadené príslušnými civilnými orgánmi v jednotlivých krajinách,“ píše v nóte Kongregácia.Plné znenie nóty je možné nájsť TU.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024