Dobrá kniha vydala nové vydanie Ježiša Nazaretského v jednom zväzku

TK KBS, jm, ml; pz | 12. 04. 2022 10:01Bratislava 12. apríla (TK KBS) V sobotu 16. apríla si pripomenieme  95 rokov od narodenia Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. Pri tejto príležitosti vychádza vo Vydavateľstve Dobrá kniha nové vydanie jeho diela Ježiš Nazaretský v jednom zväzku. Autor nám približuje zámer vzniku tohto dnes už klasického diela nasledujúcimi slovami: „V tejto knihe chcem predstaviť Ježiša evanjelií ako skutočného Ježiša, ako „historického Ježiša“ v pravom zmysle slova. Som presvedčený a pevne dúfam, že aj čitateľ uvidí, že takáto postava je oveľa logickejšia a aj z historického hľadiska zrozumiteľnejšia než rekonštrukcie, s ktorými sme mali do činenia v posledných desaťročiach. Domnievam sa, že práve tento Ježiš – Ježíš evanjelií – je historicky zmysluplnou a hodnovernou postavou. Iba ak sa stalo niečo neobyčajné, ak Ježišova postava a jeho slová radikálne prekročili všetky dobové nádeje a očakávania, iba tak sa dá vysvetliť jeho ukrižovanie a iba tak sa dá vysvetliť jeho účinkovanie. Sotva dvadsať rokov po Ježišovej smrti už nachádzame vo veľkom kristologickom hymne v Liste Filipanom (2,6-8) dokonale rozvinutú kristológiu, v ktorej sa o Ježišovi hovorí, že bol rovný Bohu, no zriekol sa seba samého, stal sa človekom, ponížil sa až na smrť na kríži a teraz mu prináleží úcta celého stvorenia a klaňanie, o ktorom podľa proroka Izaiáša (porov. Iz 45,23) Boh vyhlásil, že prislúcha iba jemu samému.“Bratislava, Dobra kniha, Jezis Nazaretsky, kniha, nove vydanie, titulkaPredajná cena knihy je 45 eur. Knihu si môžu záujemcovia zakúpiť s 20 %  zľavou v internetovom obchode: www.dobrakniha.sk a v kamenných kníhkupectvách Vydavateľstva Dobrá kniha v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí 22,  v Piešťanoch na Teplickej 32 a v Trnave na Štefánikovej 44.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023