Pred Veľkou nocou sa modlili krížové cesty medzi bytovkami i v uliciach

TK KBS, tk, ml; pz | 11. 04. 2022 12:56Bratislava 11. apríla (TK KBS) V mnohých farnostiach na celom Slovensku sa popri slávení Palmovej nedele v tento deň konali  aj spoločné vysluhovania sviatostí zmierenia či pobožnosti krížovej cesty.Po súmraku zorganizovali krížovú cestu uprostred bytoviek na kežmarskom sídlisku Juh, na ktorej sa zúčastnili stovky veriacich. „Svätý Otec František nám pripomína, že evanjelizovať neznamená len starať sa o tých, čo sú vnútri Cirkvi, ale ísť k tým, čo sú mimo nej. Pôjdeme po chodníkoch. Chceme priniesť Krista na toto sídlisko, kde žije tretina obyvateľov mesta. Kristus na kríži obetoval svoj život za všetkých. Jeho láska nemá stanovené hranice. Boh miluje bezmierne. Potrebujeme si to po tieto dni všetci nanovo uvedomiť a prerozjímať,“ približil aktivitu František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.Limbach, krizova cestaZ kostola sv. Teobalda v Limbachu sa presúvali na krížovej ceste do kopcov nad obcou, informoval František Neupaer. Viedol ich farár Miroslav Miko. Týždeň predtým si veriaci rozdelili zastavenia krížovej ceste a pripravili modlitby a meditácie zamerané na rodinu. Kríž vyrobili farníci z nefunkčných detských preliezok. Farár priniesol fakle i obrázky zastavení krížovej cesty, ktoré vymaľovali deti na hodinách náboženstva. Kríž niesli otcovia rodín, veriaci i neveriaci, kňaz, dôchodcovia i starší miništranti. Terén bol vybratý tak, aby mohli ísť aj deti v kočíkoch. V modlitbe zaznievali slová prosby za rodiny pred súdnym konaním, za pomoc vstať, ak padneme. V modlitbách mysleli aj na rodiny Ukrajincov, ktorých hostia vo svojich domácnostiach.Zehra, krizova cestaVo farnosti Žehra vo filiálke Granč-Petrovce sa konala krížová cesta rodín pod vedením spišského emeritného pomocného biskupa Mons. Andreja Imricha. Po krížovej ceste pokračovala svätá omša, ktorú celebroval biskup spolu s osobným tajomníkom, píše na webstránke Spišská diecéza.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024