Bratia tešitelia oslávili storočnicu od založenia vo Viedni i v Marianke

TK KBS, fwe, ml; pz | 11. 04. 2022 12:04Bratislava 11. apríla (TK KBS) Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman oslávila 100 rokov od založenia spoločenstva. Pri tejto príležitosti začal 7. apríla 2022 Jubilejný rok, ktorý potrvá do 7. apríla 2023.Bratia Tešitelia sú rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. apríla 1922 Jozef Litomiský. Podľa jeho príkladu sa snažia svojou láskou prinášať náhradu za hriechy svoje, Cirkvi i celého sveta. Podstata charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil: „Zostaňte tu a bdejte so mnou“.Každodennú hodinovú adoráciu sa snažia robiť v duchu Otca Zakladateľa – „Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“ Vonkajšiu činnosť rehole tvorí práca s bezdomovcami, s väzňami, služba v nemocniciach, v hospicoch, uprostred zomierajúcich. Povolaním každého je zotrvanie v dialógu s Bohom pri každodennej adorácii Najsvätejšej sviatosti.Oslavy v Marianke a vo ViedniPočas svätej omše v Bazilike minor v Marianke, ktorú slúžil generálny predstavený bratov tešiteľov P. Michal Krysztofowicz CCG so svojimi spolubratmi, predstavený sloenskej komunity P. Faustyn Wesolowski CCG prečítal Dekrét o otvorení Jubilejného roka a pozdrav od Svätého Otca Pápeža Františka.Generálny predstavený v kázni priblížil tajomstvo Getsemanskej záhrady v Evanjeliu sv. Jána a spiritualitu potešovania Krista v súčasnom svete.„Naša komunita dostala dar úplných odpustkov od Apoštolskej penitenciárie ako dar od Svätého Otca a ruženec. Ďakujeme Bohu za 100 rokov nášho poslania v Cirkvi a dar nášho otca Zakladateľa Jozefa Litomiskeho,“ uviedol P. Michal.„Je to pre nás naozaj obrovský dar a výzva aby sme ešte raz pozreli sa na našu charizmu a spiritualitu a ešte lepšie snažili sa plniť naše tešitelske povolanie. To 100 rokov nám ukazuje že Pán Boh nás stále potrebuje napriek ťažkostiam a verím že nasledujúce 100 rokov je pred nami,“ dodal P. Faustyn.Deň pred jubilejným dňom slávili bratia tešitelia svätú omšu v materskom Dome vo Viedni a zasvätili reholu Sedembolesnej Panne Márii, patrónke Kongregácie. Na túto svätú omšu prišli bratia zo všetkých reholnych komunit aj zo zahraničia.TK KBS informoval Faustyn Wesołowski
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023