Biskup Beňo povzbudil veriacich k sprevádzaniu Ježiša počas trojdnia

TK KBS, tu, ml; pz | 11. 04. 2022 11:09Nitra 11. apríla (TK KBS) Nedeľou utrpenia Pána, nazývanou aj Kvetná alebo Palmová nedeľa, vstúpili veriaci v Nitrianskej diecéze do slávenia Veľkého – Svätého týždňa. Kým nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v dolnej lodi katedrály – Baziliky sv. Emeráma na Nitrianskom hrade vysluhoval sviatosť zmierenia, nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo celebroval slávnostnú svätú omšu, ktorej slávenie začal požehnaním ratolestí pred bronzovou bránou katedrály a symbolickou procesiou s veriacimi do jej interiéru.Po spievaných pašiách z Evanjelia podľa Lukáša sa biskup Beňo prítomným veriacim prihovoril myšlienkami, v ktorých pripomenul význam slávenia Veľkej noci a udalostí poslednej etapy pozemského života Ježiša Krista. Liturgickú symboliku slávenia Palmovej nedele prirovnal reálnemu životu človeka aj v súčasnosti a jeho úspechom, aj pádom.Vyzval preto prítomných, aby Ježiša, ako stále s  nimi prítomného Emanuela sprevádzali tak, ako aj po celý rok počas liturgických slávení, o to intenzívnejšie aj počas dní Veľkého týždňa, v tichu cez jeho utrpenie až po Jeho vzkriesenie a zmŕtvychvstanie, aby vzdávali vďaky za dielo spásy a aby sa povzbudili a posilnili v odhodlaní ho duchovne nasledovať.V mnohých farnostiach Nitrianskej diecézy sa popri slávení Palmovej nedele v tento deň konali  aj spoločné vysluhovania sviatostí zmierenia či pobožnosti krížovej cesty.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023