Kolektívna bezpečnosť bez jadrových zbraní - výzva Pápežskej akadémie vied

TK KBS, RV, jb; rp | 11. 04. 2022 10:23Vatikán 11. apríla (RV) Pápežská akadémia vied vydala v piatok 8. apríla rozsiahle vyhlásenie o predchádzaní jadrovej vojne, v ktorom vymenúva riziká, ktoré by priniesla celému ľudstvu. Deväť akčných bodov a štyri výzvy adresuje štátnym a náboženským predstaviteľom, vedcom a vôbec ľuďom celého sveta. Veda musí pomáhať žiť v mieri, treba zastaviť prekrúcanie jej výdobytkov, vyzýva Pápežská akadémia vied.„Naším cieľom musí byť vybudovanie systému kolektívnej bezpečnosti, v ktorom jadrové zbrane nemajú miesto,“ čítame vo vyhlásení s desiatkou podpisov členov Rady Pápežskej akadémie vied na čele s jej predsedom Joachimom von Braunom. Vyhlásenie s názvom „Predchádzanie jadrovej vojne a vojne proti civilnému obyvateľstvu: Úloha aj pre vedu“ sa v závere koncentruje do štvoritej výzvy:„Apelujeme:1. Na čelných predstaviteľov krajín, aby prevzali iniciatívu na okamžité ukončenie vojny na Ukrajine a iniciovali mierové riešenie; v prvom rade sa snažili podniknúť kroky na zvrátenie eskalácie vojny, hľadiac poza úzke záujmy o národné výhody; a aby sa vyhli vojenskému konfliktu ako prostriedku na riešenie sporov.2. Na vedcov, aby využili svoju tvorivosť na zlepšenie ľudského života a uplatnili svoju vynaliezavosť pri skúmaní prostriedkov na vyhnutie sa vojne, a pri vývoji praktických metód kontroly zbrojenia, najmä jadrových zbraní.3. Na náboženských lídrov a iným strážcov morálnych zásad, aby naďalej dôrazne a vytrvalo hlásali závažné ľudské témy, ktoré sú tu v hre, aby ich spoločnosť plne pochopila a ocenila. Zvlášť aby si navzájom vyšli v ústrety v rôznych kresťanských i všetkých ostatných náboženských spoločenstvách a angažovali sa za mier so svojimi komunitami.4. Na ľudí kdekoľvek, aby potvrdili svoju vieru v osud ľudstva, aby trvali na tom, že vyhýbanie sa vojne je spoločnou zodpovednosťou, aby bojovali proti presvedčeniu, že vojny sú nevyhnutné, a aby neúnavne pracovali na zaistení budúcnosti pre nadchádzajúce generácie. Vyhýbanie sa vojnám a dosiahnutie zmysluplného mieru si vyžaduje nielen sily inteligencie, poznania a vedy, ale aj sily dobrej vôle, pohýnanej láskou a spravodlivosťou, etickými cnosťami, morálkou, zodpovednosťou, hodnotami a presvedčením.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023