Pred 35 rokmi zomrel v Pittsburgu františkánsky kňaz Rudolf Dilong

TK KBS, tk, ml; pz | 08. 04. 2022 10:07Bratislava 8. apríla (TK KBS) Uplynulo 35 rokov od úmrtia trstenského rodáka, básnika a prozaika a františkánskeho kňaza Rudolfa Dilonga. Zomrel 7. apríla 1987 v americkom Pittsburgu. Pôsobil v Argentíne ako misionár slovenskej emigrantskej komunity. Bol poprednou osobnosťou tzv. katolíckej moderny. Vydal vyše sto kníh, medzi ktorými najviac dominujú básnické zbierky, ale aj romány a hry.Rudolf Dilong sa narodil 1. 8. 1905 v Trstenej na Orave, kde navštevoval i základnú školu a gymnázium. Po maturite sa stal mníchom františkánskej rehole, pôsobil v kláštoroch v Kremnici, Hlohovci, Malackách a Žiline. Po absolvovaní štúdia katolíckej teológie (1929) ho vysvätili za kňaza. Niekoľko rokov pôsobil ako stredoškolský profesor náboženstva.Po vypuknutí 2. svetovej vojny narukoval ako vojenský kňaz do slovenskej armády. V júli 1945 odišiel do emigrácie. Najprv sa usadil v Ríme. Zapojil sa do činnosti Slovenského akčného výboru, ktorý si kládol za cieľ obnoviť Slovenskú republiku. Túto myšlienku presadzoval aj ako publicista v protikomunistickom vysielači Barcelona.V roku 1947 odišiel do Argentíny, kde najprv pôsobil ako kňaz slovenských vysťahovalcov vo františkánskom kláštore v Buenos Aires, potom v kláštore poľských františkánov Pablo P. Odesta. Zároveň redigoval periodikum Slovenské zvesti. Od 1965 žil v kláštore v Pittsburghu, kde sa okrem iného venoval redigovaniu časopisu Listy sv. Františka.Pracoval aj ako funkcionár Svetového kongresu Slovákov. Rudolf Dilong zomrel v Pittsburgu v USA 7. apríla1986. Pochovali ho na pôde františkánskeho kláštora Sedembolestnej Panny Márie vo Valparaise, v štáte Indiana (USA). Za jeho umeleckú činnosť sa mu dostalo viacero ocenení a uznaní. Na Orave organizujú na jeho počesť celoslovenskú recitačnú súťaž Dilongova Trstená.Zdroje: Archiv TK KBS / Literárne centrum
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023