Pápež: Kňaz musí byť milosrdný vo svojich vzťahoch

TK KBS, RV, zk, jb; rp | 07. 04. 2022 16:55Vatikán 7. apríla (RV) Snaha o svornosť a zmierenie v Cirkvi, postoj milosrdenstva v službe spovedníka. O tomto hovoril pápež František členom kňazskej komunity Pápežského inštitútu Teutonico - Santa Maria dell’Anima, ktorých prijal na audiencii vo štvrtok 7. apríla.Komunitu kolégia sídliaceho neďaleko námestia Piazza Navona v centre Ríma tvoria najmä mladí kňazi pochádzajúci z oblasti bývalého Rakúska-Uhorska. Príležitosťou k stretnutiu so Svätým Otcom bolo 500. výročie zvolenia Hadriána VI. (rodným menom Adrian Florensz) na pápežský stolec, ako doteraz predposledného pápeža s germánskymi koreňmi.Pápež František pri stretnutí poukázal na aktuálnosť niektorých charakteristík tejto osobnosti. Adrian Florensz  (1459 – 1523) sa narodil v holandskom Utrechte, ktorý vtedy patril do Svätej rímskej ríše nemeckého národa. Na kardinála bol kreovaný v roku 1517. Keď sa dozvedel o svojom zvolení za Rímskeho biskupa, najprv váhal, no vo vedomí povinnosti nakoniec súhlasil. Počas svojho krátkeho pontifikátu, ktorý kvôli jeho predčasnej smrti trval len jeden rok, sa snažil predovšetkým o zmierenie v rámci Cirkvi i vo svete.Ako Svätý Otec pripomenul vo svojom príhovore, Hadrián VI. „poslal nuncia Chieregatiho na snem do Norimbergu, aby zmieril s Cirkvou Luthera a jeho prívržencov, a výslovne požiadal o odpustenie hriechov prelátov Rímskej kúrie“.„Odvážne! Dnes by mal veľa práce!“ dodal pápež František. Spomenul aj snahu spomenutého pápeža o zmierenie na politickom poli v Európe:„Snažil sa dosiahnuť dohodu medzi dvoma susednými mocnosťami, francúzskym kráľom Františkom I. a cisárom Karolom V. Habsburským, aj preto, aby spoločne zastavili čoraz hrozivejšie dobyvačné plány osmanskej armády.“Pápež Hadrián VI. sa vyznačoval svedectvom nebojácneho a neúnavného pracovníka v prospech viery, spravodlivosti a mieru, skonštatoval Svätý Otec. Jeho postoje dal za príklad aj pre dnešných kňazov:„Osobitne vás povzbudzujem, aby ste, mysliac na jeho starostlivosť o podporu svornosti a zmierenia, nasledovali jeho kroky, predovšetkým ako vysluhovatelia sviatosti pokánia. Toto je dôležité: úlohou spovedníka je odpúšťať, nie mučiť.Buďte milosrdní, buďte veľkí odpúšťatelia, takýchto vás chce Cirkev. Znamená to venovať čas spovedaniu a robiť to dobre, s láskou, múdro a s množstvom milosrdenstva. Avšak nielen to. Táto služba zahŕňa aj kázanie, katechézu, duchovné sprevádzanie a vyžaduje si predovšetkým - ako vždy - svedectvo.Aby bol kňaz dobrým vysluhovateľom Kristovho odpustenia, musí vedieť odpúšťať iným, musí byť milosrdný vo svojich vzťahoch, musí byť človekom pokoja, spoločenstva. Nech vám v tom pomáha Panna Mária.“Na audiencii komunity Pápežského inštitútu Teutonico - Santa Maria dell’Anima u Svätého Otca bolo okrem kňazov a predstavených inštitútu aj niekoľko rehoľných sestier. Medzi kňazmi nechýbal o. Tomáš Šandrik, ktorý je v Ríme na vyšších štúdiách a je aj duchovným správcom Slovenskej katolíckej misie vo Večnom meste.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023