Za novú viceprovinciálnu predstavenú baziliánok bola zvolená sestra Naukracia

TK KBS, is pa, rp; pz | 07. 04. 2022 13:41Arcibiskup Babjak navštívil sestry baziliánky počas konania kapituly

Foto: bazilianky

Sečovce 7. apríla (TK KBS) Za novú viceprovinciálnu predstavenú viceprovincie sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila Veľkého na Slovensku bola zvolená sestra Naukracia Zavacká OSBM. Za prvú radkyňu a zástupkyňu sr. Helena Šimková OSBM, za druhú radkyňu sr. Gorazda Jakubčáková OSBM a za tretiu radkyňu sr. Alfonza Vrbiarová OSBM. Sestry volili nové vedenie viceprovincie na VI. viceprovinciálnej kapitule v Sečovciach. Hosťom kapituly bola aj matka Marcela Runcan OSBM, generálna predstavená sestier Rádu sv. Bazila Veľkého z Ríma s generálnou radkyňou a zástupkyňou sr. Emanuelou Vishka OSBM.  Kapitula je časom prehodnotenia uplynulého obdobia piatich rokov, nasmerovania viceprovincie do budúcna a voľby nového vedenia. Mottom kapituly sa stali slová sv. apoštola Pavla: „A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“ (1 Kor 13, 13).V posledný deň kapituly prijal pozvanie sláviť svätú liturgiu vo viceprovinciálnej kaplnke Troch svätých svätitieľov vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita a zároveň sa zúčastnil na voľbách predstavenej viceprovincie. V homílii vladyka Ján upriamil svoju pozornosť na slová apoštola Pavla, ktorý v prvom liste Solúnčanom píše: „Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán. Áno toto je aj moje prianie pre vás drahé sestry bazilánky. To je najdôležitejšie, aby z každej z vás vyžarovala Božia svätosť a ňou si vás on sám použije na svoju misiu,“ zdôraznil arcibiskup Babjak. Spolu s vladykom koncelebroval sečovský protopresbyter Miroslav Pohár a arcibiskupský ceremoniár Pavol Vasiľ.Informovala sr. Pavla Dutková OSBM
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023