Pápež sa modlil za obete na Ukrajine, poukázal na bezmocnosť OSN

TK KBS, RV, jb, zk; rp | 07. 04. 2022 08:47Vatikán 7. apríla (RV) „Sme svedkami bezmocnosti OSN“, poznamenal pápež František pri generálnej audiencii v stredu 6. apríla s poukázaním na vojnu na Ukrajine, ako aj v iných častiach sveta. V rukách so zástavou prinesenou z Buče pozval k sebe na pódium ukrajinské deti, vyhnané vojnou z ich vlasti. V katechéze sa vrátil k svojej apoštolskej ceste na Maltu, ktorej motto poukázalo na hodnoty pohostinnosti a ľudskosti. V Aule Pavla VI. boli aj štyri desiatky pútnikov zo Slovenska.V závere generálnej audiencie vyslovil Svätý Otec mimoriadny apel za skončenie vojny na Ukrajine:„Najnovšie správy o vojne na Ukrajine namiesto toho, aby prinášali úľavu a nádej, svedčia o nových zverstvách, akým je masaker v Buči: o čoraz strašnejších krutostiach páchaných aj na bezbranných civilistoch, ženách a deťoch. Sú to obete, ktorých nevinná krv volá do neba a prosí: ukončite túto vojnu! Nech zmĺknu zbrane! Nech sa prestane rozsievať smrť a ničenie! Modlime sa za to spoločne...“Po chvíli modlitby v tichu pápež František pokračoval: „A včera mi práve z Buče priniesli túto vlajku.“ Vstal z kresla a vzal do rúk ukrajinskú zástavu s vyblednutými farbami, nesúcu stopy vojnovej drámy. Pokračoval slovami: „Táto vlajka pochádza z vojny, práve zo zmučeného mesta Buča. A tiež tu máme niekoľko ukrajinských detí, ktoré sú tu s nami. Pozdravme ich a modlime sa spoločne s nimi.“Prv než pápež pustil zástavu z rúk, pobozkal ju. Obklopený deťmi, z ktorý najmenšie boli v naručí matiek, obrátil sa na prítomných v sále: „Tieto deti museli utiecť a dostať sa do cudzej krajiny: to je jeden z plodov vojny. Nezabúdajme  na ne a nezabúdajme na ukrajinský ľud. Je ťažké byť vyhnaní z vlastnej krajiny kvôli vojne.“S láskavým pohladením potom pápež jednotlivým deťom porozdával veľké čokoládové darčeky vo farbách blížiacej sa Veľkej noci.V katechéze Svätý Otec tentoraz nepokračoval v cykle o zmysle a hodnote staroby, ale zhrnul apoštolskú cestu na Maltu, ktorú podnikol v dňoch 2. a 3. apríla. Okrem iného uviedol:„Práve tieto slová: „s neobyčajnou ľudskosťou“  som si vybral ako motto svojej cesty, pretože naznačujú cestu, ktorou sa treba uberať nielen preto, aby sme čelili fenoménu migrantov, ale aj všeobecnejšie, aby sa svet stal bratskejším, obývateľnejším a zachránil sa pred „stroskotaním“, ktoré ohrozuje nás všetkých, ktorí sme - ako sme sa naučili - na jednej lodi, všetci. Malta je v tomto horizonte kľúčovým miestom.Je ním predovšetkým geograficky, pre svoju pozíciu v strede mora nachádzajúceho sa medzi Európou a Afrikou, ktoré však obmýva aj Áziu. Malta je akousi „veternou  kompasovou ružicou“, kde sa križujú národy a kultúry; je to privilegovaný bod, z ktorého možno pozorovať Stredomorie z 360-stupňovej perspektívy.Dnes sa často hovorí o „geopolitike“, no žiaľ dominantnou logikou sú stratégie silnejších štátov na presadenie vlastných záujmov rozširovaním oblasti ekonomického vplyvu, ideologického vplyvu alebo vojenského vplyvu: vidíme to na vojne.Malta v tomto rámci predstavuje právo a silu „maličkých“, tých malých národov, avšak bohatých na históriu a civilizáciu, ktoré by mali udržiavať inú logiku: logiku úcty a slobody – rešpektu, ale aj slobody, spolunažívania odlišností, ktorá je protikladom kolonizácie zo strany mocnejších. Vidíme to práve teraz. A nielen z jednej strany: aj z iných...Po Druhej svetovej vojne sme sa pokúšali položiť základy nových mierových dejín, ale žiaľ – nepoučíme sa – ďalej sa rozbehli staré dejiny súperiacich veľmocí. A v súčasnej vojne na Ukrajine sme svedkami bezmocnosti OSN.“V príhovore poľským pútnikom Svätý Otec poďakoval za príkladnú láskavosť pri prichýlení Ukrajincov:„Srdečne pozdravujem poľských pútnikov. Ďakujem vám, že ste ma sprevádzali v modlitbe počas mojej púte na Maltu. Počas tohto Pôstneho obdobia, ktoré nás pripravuje na oslavu Pánovho zmŕtvychvstania, ste preukázali mimoriadnu a príkladnú veľkodušnosť voči našim ukrajinským bratom, ktorým ste otvorili svoje srdcia a dvere svojich domovov. Nech Pán požehná vašu vlasť za túto vašu solidaritu a ukáže vám svoju Tvár.“Pri generálnej audiencii venoval pápež myšlienku aj téme športu:„Dnes je Svetový deň športu za mier a rozvoj, ktorý vyhlásilo OSN. Obraciam sa na mužov a ženy v športe, aby svojou činnosťou boli aktívnymi svedkami bratstva a mieru. Šport so svojimi hodnotami môže vo svete zohrávať dôležitú úlohu a dláždiť cesty svornosti medzi národmi, za podmienky, že nikdy nestratí svoju schopnosť nezištnosti: šport pre samotný šport, aby sa nestal komerčným. Ide o tento amatérsky charakter, ktorý je vlastný pravému športu.“Pred záverom audiencie pápež oslovil v zaplnenej Aule Pavla VI. členov združenia „Manželských stretnutí“ a povzbudil ich v ich službe manželským párom, rodinám a snúbencom, ktorí majú záujem pracovať na kvalite svojich vzťahov:„Nezabúdajme, že manželský katechumenát je dôležitý: pred svadbou i po svadbe, v prvých rokoch života, aby pomohol rozvíjať krásu rodiny a manželstva.“Nakoniec Svätý Otec oslovil prítomných starších, chorých, mladých a novomanželov:„Pozývam vás, aby ste nadchádzajúci Veľký týždeň prežívali s intenzívnou účasťou na tajomstve vykupiteľskej lásky, ktoré sa v ňom bude pripomínať. Svetlo Božieho Syna, ukrižovaného a vzkrieseného, nech vás vedie, aby ste vydávali svedectvo o jeho pravde, ktorá otvára myseľ mladých, upokojuje srdcia chorých a starých a udržiava vzájomnú lásku manželov. Všetkým vám žehnám!“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024