V Dúbravke sa začali pripravovať na X. svetové stretnutie rodín v Ríme

TK KBS, ssr, ml; pz | 07. 04. 2022 08:20Bratislava - Dúbravka 7. apríla (TK KBS) Na X. svetové stretnutie rodín v Ríme sa začali pripravovať viaceré slovenské farnosti. Jednou z nich je aj farnosť Bratislava - Dúbravka, kde prebieha príprava formou mesačných farských katechéz. Postupne predstavia sedem katechéz.„Stretnutia sú obohatené svedectvom manželov. V rámci stretnutí plánuje farnosť pozvať odborníka v oblasti výchovy detí a mládeže, zastavia sa nad témou otcovstvo-materstvo, miesta seniorov v rodine a farskom spoločenstve. Týmto príspevkom chce farnosť vypočuť výzvy Svätého Otca Františka, ktoré odozneli počas jeho návštevy na Slovensku v septembri 2021," uvádza web www.svetovestretnutierodin.sk, kde je možné nájsť videozáznamy z prvých troch farských stretnutí.Svetové stretnutie  rodín v Ríme bude od 22. do 26. júna 2022. Témou je Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti. Svetové stretnutie rodín nebude sústredené výlučne do Ríma, ale bude prebiehať paralelne v diecézach na celom svete. Pápež František sa stretne iba s delegátmi biskupských konferencií, cirkevných hnutí a rodinných združení.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024