Na konferencii Vyvolený vystúpila zodpovedná za službu Charis v Cirkvi

TK KBS, jpy, ml; pz | 05. 04. 2022 09:28Poprad 5. apríla (TK KBS) V sobotu 2. apríla sa v aule Pastoračného centra farnosti Poprad-mesto konala pod záštitou občianskeho združenia V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže a farnosti Poprad-mesto Konferencia Vyvolený. Na konferenciu prijalo pozvanie viac ako 150 účastníkov – kňazov, rehoľníkov i laikov pracujúcich na poli pastorácie mládeže v rámci prípravy mladých na prijatie sviatosti birmovania. Hlavným rečníkom konferencie bola Michelle Moran, ktorá ako prezidentka ICCRS pracovala niekoľko rokov vo Vatikáne a v súčasnosti je poverením pápeža Františka zodpovedná za službu Charis v Katolíckej cirkvi.Poprad, Vyvoleny, konferenciaVo svojich vstupoch sa Michelle prihovorila tým, ktorí sa angažujú alebo plánujú v budúcnosti angažovať v príprave mladých na prijatie sviatosti birmovania. V úvodom bloku v krátkosti priblížia svoju osobnú skúsenosť stretnutia s Bohom a to, ako ju práve táto skúsenosť viedla ďalej v službe Cirkvi. Opierajúc sa o učenie 2. vatikánskeho koncilu, zvlášť apoštolskej exhortácie Evangelii nuntianti neskôr povzbudila prítomných a uviedla, že „radostná zvesť sa má hlásať predovšetkým svedectvom vlastného života“ prostým a nevtieravým spôsobom skrze tých, ktorí sami vo svojom živote zakúsili radostnú zvesť evanjelia. Uviedla tiež úskalia a nedostatky, ktorých sa pri evanjelizácii dopúšťame. Vyslovila nádej, že je možné odvrátiť trend odchodu z Cirkvi, ak budeme venovať osobitnú a osobnú pozornosť tým, ktorí sú nám zverení opierajúc sa o spoločenstvo Cirkvi a vedenie Ducha Svätého.Poprad, Vyvoleny, konferenciaDo programu boli zahrnuté aj dva ďalšie bloky. Za predstaviteľov slovenského vydania predstavil program Vyvolený Branislav Kožuch, predseda združenia V.I.AC. Druhý blok pod vedením Jaroslavy Pytelovej, ktorá zastrešovala slovenský preklad programu, bol venovaný tým, ktorí sa už zapojili do pilotnej realizácie programu Vyvolený vo svojich farnostiach. Konferenciu modlitbou a hudbou doprevádzala kapela Lamačské chvály.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023