V Sečovciach sa začala 6. viceprovinciálna kapitula sestier baziliánok

TK KBS, ts ke, rp; pz | 04. 04. 2022 10:16Michalovce 4. apríla (TK KBS) Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ v nedeľu otvoril 6. viceprovinciálnu kapitulu viceprovincie sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila Veľkého na Slovensku. Hosťom kapituly je aj matka Marcela Runcan OSBM, generálna predstavená sestier Rádu sv. Bazila Veľkého v Ríme. Po skončení svätej liturgie sa všetci prítomní odobrali v sprievode do miestnosti, kde budú prebiehať všetky pracovné stretnutia kapituly, vrátane volieb novej predstavenej. Na čestnom mieste bola intronizovaná kniha sv. Evanjelií a ďalšie symboly viceprovinciálnej kapituly.Vladyka Cyril upriamil pozornosť sestier na prebiehajúci synodálny proces. Tak ako synoda aj kapitula je časom spoločného kráčania, počúvania sa navzájom a predovšetkým počúvania hlasu Svätého Ducha. Zaželal všetkým účastníčkam kapituly, aby pod jeho vedením hľadali nové cesty hlásania a prežívania Evanjelia potrebné pre dnešnú dobu.Viceprovincia sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach bola založená Generálnou kúriou najprv ako Delegatúra sv. Cyrila a Metoda 8. mája 1994. Tá bola 30. januára 2001 povýšená na Viceprovinciu sv. Cyrila a Metoda. Sestry viceprovincie vyučujú náboženstvo na štátnych i cirkevných školách, pomáhajú vo farnostiach výzdobou chrámov, šitím kňazských rúch a liturgických potrieb, vedením detských speváckych zborov, biblických krúžkov a pod.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023