V Bazilike minor v Michalovciach bola Fatimská sobota

TK KBS, ts ke, rp; pz | 04. 04. 2022 10:08Fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach

Foto: Maros Dupnak

Michalovce 4. apríla (TK KBS) V sobotu 2. apríla bola Fatimská sobota v Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach. Sobota piateho týždňa Veľkého pôstu má prívlastok Akatistová sobota. Táto sobota nesie pomenovanie Akatistová, pretože v tento deň spievame oslavný hymnus Akatist k Presvätej Bohorodičke na pamiatku trojitého oslobodenia Konštantínopolu od napadnutia nepriateľov.Katechézu predniesol Milan Kmec, predseda Rady pre mládež Košickej eparchie. Spomenul konzultačnú fázu synody Košickej eparchie, ktorá začala, pričom ju prirovnal k stretnutiu Krista s Bartimejom. Vo farnostiach sa majú v tejto fáze vytvárať živé skupiny, ktoré spolu hľadajú odpovede na položené otázky. V týchto skupinách sme na jednej strane s Bartimejom, ktorý hovorí a zároveň Kristom, ktorý počúva.Svätej liturgii predsedal archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie. V homílii poukázal na dôležitosť Akatistovej soboty vo veľkopôstnom období. Tak ako Bohorodička stála pri svojom ľude pri obliehaní Konštantínopolu, rovnako je aj pri nás, v každej dobe a v každej situácii. O jej prítomnosti v našich životoch môže svedčiť každý z nás.Na záver svätej liturgie nasledovala modlitba Akatistu k Bohorodičke. Zároveň archimandrita Jaroslav pozval veriacich na najbližšiu májovú fatimskú sobotu mladých v Klokočove.Informoval Jozef Havrilčák
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023