Môžu utečenci z Ukrajiny prijímať na Slovensku sviatosti?

TK KBS, cirk, ml; pz | 01. 04. 2022 14:16Bratislava 1. apríla (TS ČBK) Môžu utečenci z Ukrajiny, gréckokatolíci alebo pravoslávni, prijímať Eucharistiu a  ostatné sviatosti na Slovensku? V tejto súvislosti prinášame niekoľko užitočných informácií, inšpirovaných článkom Českej biskupskej konferencie.Gréckokatolíci sú kresťania východných cirkví, ktorí sú v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou. Preto môžu bez váhania prijímať s nami sviatosti, najmä Eucharistia je im plne k dispozícii, tak v rímskokatolíckych, ako aj v gréckokatolíckych chrámoch na Slovensku.Pravoslávni, teda východní kresťania, ktorí nie sú v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou, majú s nami rovnakú vieru, pokiaľ ide o sviatosti, a majú aj apoštolskú postupnosť: to znamená, že všetky ich sviatosti sú platné podľa katolíckeho chápania. Katolícki spovedníci im preto môžu v súlade s kánonickým právom platne a prípustne udeliť nasledovné sviatosti: sviatosť pokánia, Eucharistiu a pomazanie chorých.Podmienkou je, že o to sami požiadajú, sú riadne pripravení a ich ortodoxný vysluhovateľ nie je primerane dostupný.V súčasnej situácii je teda možné podávať Eucharistiu, vysluhovať svätú spoveď a udeľovať sviatosť pomazania chorých aj pravoslávnym kresťanom - utečencom z Ukrajiny. Je potrebné ich informovať, kde sa nachádza najbližšia farnosť, kňaz a služba pravoslávnej cirkvi. Ak sú však pre nich v danom čase ťažko dosiahnuteľní, môžu prijať sviatosti aj v rímskokatolíckom obrade bez ďalších podmienok.Všimnime si však, že tí, ktorí pochádzajú z Ukrajiny, majú spravidla prísnejšiu všeobecnú pôstnu prax, vrátane eucharistického pôstu, ktorú treba s úctou rešpektovať a ktorá aj nás môže inšpirovať.Pri podávaní Eucharistie na ruku je dobré východným kresťanom z Ukrajiny vysvetliť, že ide o skutočnú Eucharistiu, ktorú majú prijať na mieste, a nie o tzv. antidor, t.j. kúsok požehnaného chleba, ktorý si inak zvyknú po skončení bohoslužby vziať domov, aby sa s ním podelili s príbuznými, ktorí nemohli prísť - je to pozostatok a pripomienka ranokresťanského agapé.Je dobré sa tiež pokúsiť vyhovieť žiadosti o sviatosť zmierenia, aj keď kňaz nehovorí po ukrajinsky. Spovedník nemusí zachytiť každý detail spovede, ale ak človek hovorí pomaly, jadro spovede je zrozumiteľné a možno klásť aj otázky. Najmä teraz nech sú kňazi štedrými pastiermi - podľa príkladu Krista, Dobrého pastiera.-Pravoslávna cirkev na Slovensku 

https://orthodox.skĎalšie kontakty

https://utecenci.kbs.skZdroj: cirkev.cz
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023