Pripomíname si 100 rokov od smrti blahoslaveného Karola Habsburského

TK KBS, cirk, ml; pz | 01. 04. 2022 11:35Praha/Bratislava 1. apríla (TK KBS) Blahoslavený Karol I. pochádzal z habsbursko-lotrinskej dynastie. V rokoch 1916-1918 bol posledným rakúskym cisárom, českým kráľom, uhorským apoštolským kráľom a moravským markgrófom. Jeho celé meno je Karol František Jozef Ľudovít Hubert Juraj Otto Mária Habsbursko-Lotrinský. Zomrel 2. apríla 1922 vo veku 35 rokov na zápal pľúc na ostrove Madeira.Narodil sa 18. augusta 1887 na zámku Persenbeug v Dolnom Rakúsku. V detstve sa zdržiaval najmä v Dolnom Rakúsku, vo Viedni a v Čechách. V roku 1911 sa oženil so Zitou Bourbon-Parmovou, s ktorou mal 8 detí, z ktorých Oto bol vtedy jeho nástupcom.Manželstvo Karola I. a Zity bolo veľmi príkladné. V deň svojej svadby povedal svojej neveste: „Teraz si musíme navzájom pomôcť do neba!“ Pápež Pius X. im poslal svadobné posolstvo, v ktorom stálo: „V trpkých chvíľach, ktorých manželia určite nebudú ušetrení, nech je vám oporou viera v Boha, nech nájdete útočisko v šťastnom rodinnom živote.“ Jeho želanie sa skutočne splnilo. Spájala ich hlboká viera, spoločné uctievanie Boha, ale aj vzájomné zdieľanie všetkých oblastí života. Na sklonku života Charles povedal svojej manželke: „...v náručí Spasiteľa, ty a ja a naše milované deti. Tak veľmi ťa milujem.“Karol I. a jeho manželka ZitaKarol I. nastúpil na trón 21. novembra 1916 po svojom prastrýkovi Františkovi Jozefovi I. Počas svojej vlády sa veľmi snažil zastaviť prvú svetovú vojnu. Bohužiaľ, napriek všetkým mierovým rokovaniam sa vojnu nepodarilo ukončiť. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 musel odísť do exilu. V roku 1921 sa dvakrát pokúsil prevziať vládu v Maďarsku. Následne musel s celou rodinou odísť do exilu na vzdialený ostrov Madeira, kde 2. apríla 1922 zomrel na zápal pľúc.Podľa takzvaného habsburského zákona sa v Rakúsku nesmel používať žiadny z jeho šľachtických alebo panovníckych titulov. Napriek tomu sa často oslovuje arcivojvoda. Bývalý pápež Benedikt XVI. ho takto označil počas audiencie. Zaujímavé je, že ak by sa stal českým kráľom, mohol by sa označovať ako Karol IV. Toto označenie už má iný slávny a obľúbený panovník z rodu Luxemburgovcov. Ako český kráľ bol preto označovaný len ako Karol I. Bol štvrtým cisárom tohto mena len vo Svätej ríši rímskej.V roku 2004 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného. V Českej republike si jeho vládu každoročne pripomínajú na zámku v Brandýse nad Labem kultúrnym podujatím Audiencia u cisára Karla I., kde ako mladý arcivojvoda strávil niekoľko rokov svojho života.

(Zdroj: TS ČBK)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023