Cenu M. Palkoviča získala i Lucia Hidvéghyová z Teologickej fakulty

TK KBS, mde, ml; pz | 30. 03. 2022 10:31Trnava 30. marca (TK KBS) Cenu Martina Palkoviča si v utorok 29. marca 2022 prevzalo z rúk rektora Reného Bílika päť ocenených pedagogičiek zo všetkých fakúlt Trnavskej univerzity (TU). Cenu udelil rektor ako znak uznania a ocenenia v pedagogickej oblasti. Medzi ocenenými bola aj Lucia Hidvéghyová z Teologickej fakulty TU. Cenu Martina Palkoviča získala a vynikajúcu pedagogickú činnosť.-Pri tejto príležitosti prinášame plné znenie laudatia, ktoré k ocenenej predniesol doc. Miroslav Karaba:Vážený pán rektor, vážení hostia,Je mi cťou predstaviť Vám kolegyňu ale zároveň pre mnohých z nás na Teologickej fakulte aj  kamarátku a blízku osobu - pani doktorku Luciu Hidvéghyovú. A keďže cena ktorú dnes prevezme sa udeľuje ako znak uznania a ocenenia v pedagogickej oblasti, tak si dovolím toto predstavenie sploštiť iba na túto sféru.Pani doktorka Hidvéghyová sa vo svojej pedagogickej činnosti dlhodobo venuje  problematike židovsko-kresťanských vzťahov a v rámci Slovenska patrí do úzkeho okruhu odborníkov v tejto oblasti.Z inštitúcií kde získavala odbornú formáciu spomeniem Bat Kol Institute for Jewish Studies v Jeruzaleme, Rothberg International School na Hebrejskej univerzite taktiež v Jeruzaleme a  Centrum pre židovsko-kresťanské vzťahy na univerzite v Cambridge. Poznatky ale aj praktické skúsenosti získané na týchto inštitúciách sú vzácnym prínosom pre pedagogické pôsobenie pani doktorky Hidvéghyovej na Teologickej a Pedagogickej fakulte našej univerzity. Prednáša najmä veci spojené s úvodom do Starého zákona, ktoré vie zaujímavým spôsobom prepájať s učením rabínskeho judaizmu. Zároveň už viacero rokov živým a zároveň fundovaným spôsobom odovzdáva študentom svoje vedomosti a skúsenosti zo spolupráce so židovskou komunitou. Jednou zo živých aktivít tejto spolupráce je vzdelávací program Otvárame dvere, ktorý Teologická fakulta organizuje spolu so židovským kultúrnym inštitútom. Pedagogické kvality pani doktorky Hidvéghyovej si všimli aj mimo našej univerzity o čom svedčia aj viaceré pozvania viesť pravidelné prednášky a kolokviá napr. v Kolégiu Antona Neuwirtha ale aj v zahraničí napr. na Univerzite Palackého v Olomouci. Súčasťou pedagogickej činnosti pani doktorky Hidvéghyovej sú aj početné prednášky pre širokú verejnosť, napr. v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung. Tieto aktivity len potvrdzujú jej schopnosť odovzdávať obsahovo nezriedka náročnú a komplikovanú matériu aj laickým poslucháčom.Vážení prítomní, dovoľte mi na záver vyjadriť presvedčenie, že pani doktorka Hidvéghyová je náležitou kandidátkou na ocenenie pomenované po profesorovi, rektorovi a dekanovi starobylej Trnavskej univerzity, ktorý sa mimochodom vo svojej vedeckej a pedagogickej práci tiež venoval Starému zákonu a hebrejčine. Lucia, vďaka za tvoj profesionálny a zároveň veľmi ľudský prístup ku študentom. Je veľkým prínosom nielen pre našu fakultu ale aj pre celú univerzitu.-Ocenenie je pomenované po piatom rektorovi Universitas Tyrnaviensis Martinovi Palkovičovi (1650-1652, 1655-1657), rodákovi z neďalekej Chtelnice, ktorý pôsobil ako dekan filozofickej a teologickej fakulty. Martin Palkovič bol profesor filozofie, teológie, Svätého písma, ďalej pracoval ako kancelár a špirituál, riaditeľ knižnice, rektor seminára a riaditeľ kníhtlačiarne. FotografieTeologička Lucia Hidvéghyová: Chcem žiť tomu, čo verímJednou z ocenených Cenou Martina Palkoviča, ktorá sa udeľuje na Trnavskej univerzite za vynikajúce pedagogické úspechy, je ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD. z teologickej fakulty.„Prednáša najmä veci spojené s úvodom do Starého zákona, ktoré vie zaujímavým spôsobom prepájať s učením rabínskeho judaizmu. Zároveň už viacero rokov živým a zároveň fundovaným spôsobom odovzdáva študentom svoje vedomosti a skúsenosti zo spolupráce so židovskou komunitou. Jednou zo živých aktivít tejto spolupráce je vzdelávací program Otvárame dvere, ktorý teologická fakulta organizuje spolu so Židovským kultúrnym inštitútom," uviedol vo svojom príhovore prodekan teologickej fakulty doc. Miroslav Karaba z Trnavskej univerzity.Kariérny úspech berie teologička Lucia Hidvéghyová s rezervou. „Na strednej škole počas totality som si uvedomila, že chcem žiť tomu, čomu verím a čo má pre mňa zmysel, bez ohľadu na vonkajší (ne)úspech. Už vtedy bola pre mňa rozhodujúca vernosť vnútornému presvedčeniu, ktorá dáva človeku nezávislosť na vonkajších okolnostiach.“Cesta k jej akademickému povolaniu viedla cez štúdium dejín výtvarného umenia a v tejto oblasti aj pracovala. Ako dobrovoľníčka vo Svätej zemi začala spoznávať Sväté písmo a judaizmus. „Pochopila som, že nájdené poklady si nemám nechať len pre seba. Preto som sa vrátila na univerzitu a absolvovala doktorandské aj ďalšie odborné štúdium v zahraničí. Učiť som začala až po štyridsiatke, ale predchádzajúce roky boli dobrou prípravou. Nazbierala som viac toho, čo teraz môžem odovzdať. Aj študentov povzbudzujem k tomu, aby hľadali svoje povolanie. Stojí to za to.“Vo svojej doterajšej akademickej práci si Lucia Hidvéghyová váži možnosť spolupracovať s tímom výborných odborníkov na niekoľkých zväzkoch Komentárov k Starému zákonu, za ktoré získali Cenu Dominika Tatarku (2018), ďalej príležitosť editovať základné dokumenty židovsko-kresťanského dialógu: Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím (2018), a do tretice, pozvanie dekana teologickej fakulty v Olomouci zapojiť sa do prípravy prvého kompletne online študijného programu v Čechách: teologie online (2020).TK KBS informoval Matúš Demko
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024