Katolícke biblické dielo na Slovensku pripravilo pod Tatrami kurz lektorov

TK KBS, rlu, ml; pz | 24. 03. 2022 14:12Vysoké Tatry 24. marca (TK KBS/Rádio LUMEN) Katolícke biblické dielo na Slovensku v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou Poprad - Mesto zorganizovali pod Tatrami kurz lektorov. Obsahom boli prednášky odborníkov z rôznych oblastí. Viac informácií zisťovala Miroslava Begová z Rádia LUMEN.Víkendové stretnutie lektorov a žalmistov v Pastoračnom centre Farnosti Poprad - Mesto nadviazalo na vlaňajšiu prvú časť kurzu lektorov. Pokračuje predseda Katolíckeho biblického diela na Slovensku, profesor Anton Tyrol: „Prvý kurz je taký úvodný, tam sa preberajú základné otázky a na druhom kurze sa už ide trošku viac do hĺbky alebo teda sa rozvíjajú tie kompetencie získané v prvom kurze.“Celodenné stretnutie lektorov a žalmistov bolo zamerané na prednášky odborníkov z rôznych oblastí. „Program je zameraný na techniku prednesu, tiež na duchovný život samotného lektora, oboznámenie sa so Svätým Písmom, správne pochopenie Svätého Písma,“ hovorí iniciátor kurzu Šimon Stupák.Dôležitosť lektorských stretnutí vyzdvihol aj jeden z prednášajúcich, profesor František Trstenský. „Sväté Písmo je Božie slovo napísané ľudskou rečou. Ak e napísané ľudskou rečou, to znamená, vzťahujú sa naň tie kritériá ako na napísaný text, čiže aj intonácia, zvuk, rytmus. A tie zákonitosti, ktoré platia aj pri nim prednese, tak platia aj pri čítaní Svätého Písma, preto je to dôležité.Zároveň my tam k tomu dodávame, že pre nás to nie je len nejaká krásna literatúra, Sväté Písmo, ale je to Božie Slovo a preto aj tie stretnutia majú popri technickom prednese a okrem takej odbornej prípravy aj duchovnú formáciu tých, ktorí čítajú,“ povedal Rádiu LUMEN. Kurz lektorov a žalmistov vyvrcholil odovzdávaním certifikátov a spoločnou svätou omšou.Zdroj: Rádio LUMEN Miroslava Begová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023