Protikomunistický odbor predstavuje výstava v Univerzitnej knižnici KU

TK KBS, kma, ml; pz | 24. 03. 2022 10:41Ružomberok 24. marca (TK KBS) Prvé komplexné predstavenie problematiky protikomunistického odboja na Slovensku približuje nová výstava, ktorú je možné vidieť v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej autormi sú Ústav pamäti národa a Paneurópska vysoká škola. Výstava potrvá do 25. apríla 2022 a navštíviť sa dá počas otváracích hodín v priestoroch knižnice (pondelok až piatok, od 8:00 do 15:00).„V atraktívnej textovo-obrazovej podobe predstavuje formy odboja a odporu obyvateľstva proti totalitnému komunistickému režimu v kontexte jeho vývoja od konca druhej svetovej vojny až do jeho pádu v novembri roku 1989. Výstava sa zaoberá celým obdobím odporu voči komunizmu, katolíckym a občianskym disentom, aktivitami tzv. tajnej cirkvi až po pád komunistického režimu a vyrovnaniu sa s ním v slovenskej legislatíve,“ uvádza Katarína Matušková z kninižce.Panelová výstava popisuje vznik a centrá jednotlivých odbojových hnutí, či už to bolo z radov civilného obyvateľstva, náboženských predstaviteľov alebo zástupcov kultúrneho života. Výstava približuje hnutie Biela légia, či prípady Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára. Zaoberá sa odporom voči komunizmu v Zbore národnej bezpečnosti, približuje tzv. tajnú cirkev, tajné rehole, a občiansky disent, Bratislavskú päťku a tiež úlohu slovenského exilu v protikomunistickom odboji. Výstava približuje vydávaniu samizdatov, pašovaniu literatúry, prevádzačstvo cez hranice, či agentov - chodcov. Osobitná pozornosť je venovaná sviečkovej manifestácii z roku 1988, ako aj únosom a vraždám zrežírovaných Štátnou bezpečnosťou.Výstava sa venuje i osobnostiam – hrdinom protikomunistického odboja (Ján Chryzostom kardinál Korec, Vladimír Jukl, Silvester Krčméry, Ján Čarnogurský, František Mikloško, Dominik Tatarka, Hana Ponická, Miroslav Kusý, Alexander Dubček, Tomislav Poglajan-Kolakovič). Záver výstavy je venovaný pádu komunistického režimu a vyrovnaniu sa s komunistickým režimom v slovenskej legislatíve. Výstava rozoberá viacero tém, ktoré spolu tvoria jeden celok zameraný na protikomunistický odboj. Jednotlivé témy výstavy ponúkajú priestor na oveľa hlbšie a podrobnejšie spracovanie danej problematiky.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023