Milosrdní bratia u nás oslavujú 450. výročie povýšenia bratstva na rehoľu

TK KBS, rlu, and; ml | 23. 03. 2022 10:12Bratislava 23. marca (TK KBS/Rádio LUMEN) Hospitalská rehoľa sv. Jána z Boha známa aj podnázvom Milosrdní bratia slávi v tomto roku jubileum – 450. výročie povýšenia Bratstva ošetrovateľov na rehoľu. Stala sa tak Bulou sv. pápeža Pia V. Licet ex debito. Na Slovensku v minulosti pôsobili Milosrdní bratia v Spišskom Podhradí, v Skalici a v Bratislave.V súčasnosti niekoľko bratov pôsobí v bratislavskom konvente rehole. Okrem bratislavskej nemocnice prevádzkujú v hlavnom meste Slovenska Domov sv. Jána z Boha pre ľudí bez prístrešia a v núdzu. V ich objektoch v Spišskom Podhradí funguje Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha zameraný na pomoc imobilným a hendikepovaným.Generálne vedenie rehole pripravilo kópiu pápežskej buly Licet ex debito pre všetky zariadenia Milosrdných bratov vo svete. Pri tejto príležitosti prior komunity slovenských Milosrdných bratov Richard Jombík odovzdal túto kópiu dokumentu aj Domovu sv. Jána z Boha v Bratislave. „Dokument Licet ex debito je znakom, že tento domov je súčasťou tej veľkej rodiny sv. Jána z Boha," hovorí br. Richard.No akou formou chce rehoľa Milosrdných bratov v tomto pripomínať verejnosti charizmu svojho zakladateľa?„Pri každej príležitosti budeme rozprávať o tom diele. Zároveň sú dôležité tri body. Že sv. Ján z Boha začal svoju činnosť ako dielo Cirkvi, ktoré rozšíril aj na spoločenstvo pre núdznych ľudí. Druhým je uvedomiť si, že ľudia, ktorí pracujú v týchto komunitách, tvoria spoločenstvo, rovnako bratia, ktorí žijú v celibáte. A potom tretia vec je to, čo hovorí Svätý Otec František, synodálna cesta, naučiť sa vzájomne sa počúvať a nechať rozprávať," dodal pre Rádio LUMEN Richard Jombík, prior komunity slovenských Milosrdných bratov.Zdroj: Rádio LUMEN / Andrea Eliášová 

Snímka: Ilustračná 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023